gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GEÇİCİ USTALIK YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapım işleri ustası olarak çalışan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Geçici Ustalık Yetki Belgesi almak isteyenler bir dilekçe ile aşağıdaki belgelerle başvurması gerekiyor.

28 Ekim 2014 Salı 06:04
GEÇİCİ USTALIK YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

GEÇİCİ USTALIK YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapım işleri ustası olarak çalışan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik”  uyarınca Geçici Ustalık Yetki Belgesi almak isteyenler bir dilekçe ile aşağıdaki belgelerle başvurması gerekiyor.

Geçici Ustalık Yetki Belgesi verilebilmesi için İstenen Belgeler;

1- 16/12/2010 tarihinden önce İnşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya Sosyal Güvenlik   Kuruluşundan alınacak çalıştığına dair belge,

2- 2 Adet Fotoğraf,

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

4- Varsa Diploma Fotokopisi,

5- Halkbankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 119 kodlu hesabına 20 TL ücret yatırıldığına dair dekont (Her branş için ayrı ayrı yatırılacaktır.)

6-İl Müdürlüğü Döner Sermayesinden alınacak fatura.

KamudanHaberler

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ


 

ÇEVREVE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                   BURSA

 

Yapım İşlerinde …………………………………………..Ustasıolarak çalışmaktayım.

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şeflerive Yetki Belgeli Ustalar Hakkında  

 Yönetmelik”  uyarınca Geçici Ustalık Yetki Belgesi almak istiyorum.

 

Gereğini arz ederim.

 

                                                                                       ……/……/ 2013

                                                                                         Adı Soyadı

İmza

ADRES                :

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

___________________________________________________________________________

TC Kimlik No            :

Ev / İş Telefonu          :

Cep Telefonu              :

e-posta Adresi                        :

Eğitim Durumu          :

 

 Geçici Ustalık Yetki Belgesi verilebilmesi için İstenen Belgeler

 

1- 16/12/2010tarihinden önce İnşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhittenalınacak yazı veya Sosyal Güvenlik   Kuruluşundan alınacak çalıştığına dair belge

 

2- 2Adet Fotoğraf

 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

4- VarsaDiploma Fotokopisi

 

5- Halkbankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 119 kodlu hesabına 20 TL ücret yatırıldığına dair dekont(Her branş için ayrı ayrı yatırılacaktır.)

 

6-İlMüdürlüğü Döner Sermayesinden alınacak fatura.

USTALIK

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET