gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU AÇIKLAMALAR

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu Açıklamalar

19 Haziran 2011 Pazar 14:55

AÇIKLAMALAR
 
a) İşverenler işyerinde meydana gelen iş kazasını Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalıları o yer kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde; (b) bendi kapsamında sigortalının kendisi tarafından 1 ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonraki üç işgünü içinde, ayrıca işveren sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrendiği veya bu durum kendisine bildirildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, (b) bendi kapsamındaki sigortalı ise bu durumu öğrendiği günden başlayarak üç işgünü içinde Kuruma bildirmesi zorunludur.
 
b) Ayrıca, işverenlerce işyerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını 4857 sayılı İş Kanununun 77 nci maddesi hükmü gereğince en geç iki işgünü içinde yazı ile ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu bildirimi zamanında yapmayan işverenlere aynı Kanunun 105 inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.
 
c) 1, 2 ve 21 inci bölümler hem kaza hem de meslek hastalığı bildirimi durumunda, 3 ile 19 uncu bölümler sadece kaza bildiriminde, 20 nci bölüm ise sadece meslek hastalığı bildiriminde doldurulacaktır.
 
d) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, kazanın saati ve esas işi (mesleği) bölümleri seçildiğinde konu ile ilgili tablolar ekrana gelecektir. Ekrana gelen bu tablolardan seçim işlemi yapılacaktır. Bu alanlara konu ile ilgili tanımlayıcı kelime yazıldığında da arama motoru devreye girecektir. Arama motoru ilgili bölümlerdeki tanımlayıcı başlıkları ekrana getirecektir. Ekrana gelen bu başlıklardan en uygun tanımlama seçilmelidir.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET