gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KEY İTİRAZLARINDA SON GÜN 31 ARALIK 2012 MAHKEME DİLEKÇESİ VE AÇIKLAMALAR

Haklarını alamayan veya eksik alanlar açısından iki olasılık söz konusudur.

24 Aralık 2012 Pazartesi 16:39
KEY İTİRAZLARINDA SON GÜN 31 ARALIK 2012 MAHKEME DİLEKÇESİ VE AÇIKLAMALAR

Haklarını alamayan veya eksik alanlar açısından iki olasılık söz konusudur. Birinci olasılık, çalıştıkları kurumlara yapacakları itiraz dilekçelerinin akıbetini ve 2011 yılının Mart ayına kadar üç aylık periyotlarla yayınlanacak yeni listeleri beklemek ve son listenin yayımlanması ile hakkını alamaması halinde dava açmak; ikinci olasılık, bu süreci beklemeyip, ekte sunulan başvuru dilekçesini Başbakanlık TOKİ EGYO’na göndererek KEY ödemelerini talep etmek ve bu başvuruya cevap almalarını ya da 60 gün içinde hiç cevap alamamaları halinde bunu zımni ret sayıp, 60. günlük bekleme süresini takip eden 60 günlük dava açma süresi içinde hiç ödenmeyen ya da eksik ödenen meblağın ödenmesi talebiyle dava açmak. 


KEY İTİRAZLARINDA SON GÜN 31 ARALIK 2012 MAHKEME DİLEKÇESİ VE AÇIKLAMALAR


Maaşlarından Konut Edindirme Yardımı (KEY) adı altında para kesilmesine rağmen, KEY listelerindeki hata veya eksiklikler nedeniyle KEY paralarını alamayan memurların haklarını kaybetmemek için kurumlarına başvuru yapması gerekiyor. 31 Aralık 2012 tarihine kadar kurumlarına itiraz dilekçesiyle başvurmayanlar daha sonra herhangi bir talepte bulunamayacak. 

 
 
 
KONUT EDİNDİRME YARDIMI (KEY) İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
 
 
Bilindiği üzere Konut Edindirme Yardımı, 1 Ocak 1987 tarihinde başlamış ve 31 Aralık 1995 tarihinde son bulmuştur. Ancak aradan geçen on beş yıla yakın süredir emekçilerin çoğu söz konusu haklarını tam olarak alamamışlardır. 22 Mayıs 2007’de başlatılan ödeme süreci halen sonuçlanmamış olup, bu konudaki son yasal düzenleme olan ve 27435 Sayılı 17 Aralık 2009 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile KEY ödemelerinin yapılması 1,5 – 2 yıla yakın bir süreye yayılmaktadır. Böylece bir süre daha emekçilerin paraları gasp edilmeye devam edilecektir. Bu süreç içerisinde ilki en erken Mart 2010 tarihinde olmak üzere, 2011 yılının Nisan ayına kadar, birkaç kez liste yayınlanarak KEY ödemeleri yapılabilecektir.
 
Bu doğrultuda ilk olarak 21 Mart 2010 tarih ve 27528 sayılı Resmi Gazetede (mükerrer) Tespit Edilen Hak Sahipleri Listesi yayımlanmıştır. Yeni açıklanan listede de tüm itiraz edenlerin isminin olmadığı veya ismi olduğu halde alması gereken meblağın eksik olduğu çok sayıda hak sahibinin olduğu görülmüştür.
Yasaya göre, hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31 Aralık 2010 tarihinde sona erecektir. Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son liste 31 Mart 2011 tarihine kadar EGYO’ya gönderilecektir. Ancak 30 Haziran 2010 tarihinden sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamayacağından bugüne kadar listede adı yer almayanların veya alacağı eksik olarak bildirilenlerin, bu tarihe kadar kurumlarına başvurarak bilgilerini bir kez daha kontrol ettirmelerini öneririz.
 
Bu halde haklarını alamayan veya eksik alanlar açısından iki olasılık söz konusudur.
Birinci olasılık, çalıştıkları kurumlara yapacakları itiraz dilekçelerinin akıbetini ve 2011 yılının Mart ayına kadar üç aylık periyotlarla yayınlanacak yeni listeleri beklemek ve son listenin yayımlanması ile hakkını alamaması halinde dava açmak;
ikinci olasılık, bu süreci beklemeyip, ekte sunulan başvuru dilekçesini Başbakanlık TOKİ EGYO’na göndererek KEY ödemelerini talep etmek ve bu başvuruya cevap almalarını ya da 60 gün içinde hiç cevap alamamaları halinde bunu zımni ret sayıp, 60. günlük bekleme süresini takip eden 60 günlük dava açma süresi içinde hiç ödenmeyen ya da eksik ödenen meblağın ödenmesi talebiyle dava açmak.
 
Ancak ikinci seçeneği tercih ederek dava açanların, üçer aylık dönemlerle açıklanan listelerde adlarının olması durumunda, açtıkları dava konusuz kalacaktır. Davanın konusuz kalması durumunda masrafların davanın açılmasına neden olan idareye yükletilmesi gerekir. Ancak bazı durumlarda aksi yönde kararlar verildiği de görülmüştür. Yani dava masraflarının davacı üzerinde bırakılması yönünde kararlar verilmiştir. Dava açanların böyle bir riskle karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyarılmalarının doğru olduğu düşüncesindeyiz.
 
Bu konudaki seçim hakkı hak sahiplerine aittir. Dava açma dilekçe örnekleri ektedir.  Dava dilekçe örnekleri de sitemizde yayınlanacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. SEÇENEĞE GÖRE İTİRAZ HAKKINI KULLANMAK İSTEYENLER İÇİN İTİRAZ DİLEKÇESİ:


 
 
………. Kurumu’na
 
 
            Kurumunuzda çalıştığım 19… ile 19… yılları arasında adıma KEY ödentisi yapıldığı halde son açıklanan …….. tarihli resmi Gazetede ismim yer almadığı / ödemem eksik göründüğü gibi başvurduğum Ziraat Bankası şubelerinde adıma KEY ödemesi çıkmadı/eksik çıktı.
Ekte sunduğum belgelerden de görüleceği üzere o yıllarda kurumunuzda, ……….emekli sicil numarası ile çalıştım ve sıra tahsisli lojmanda da oturmadım.
           
Bu nedenle kayıtlarınızın tekrar incelenerek adıma yapılmış KEY ödentilerinin ilgili Ziraat Bankasına bildirilmesini dilerim.
 
 
Ad Soyadı
     imza
 
TC Kimlik No:
 
Emekli Sandığı Sicil No:
 
Adres:                                                                                             
 
 
Ekli belgeler:
1-
2-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İKİNCİ SEÇENEĞE GÖRE DAVA AÇACAK OLANLAR İÇİN BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
 
 
BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
EMLAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ’NE
 
……/……/…… tarihleri arasında ………………………..kurumunda ……………olarak görev yaptım.
 
Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca adıma konut edindirme yardımı yatırılmasına rağmen son olarak …… tarihinde Resmi Gazetede açıklanan listede de ismim yer almamıştır./ ismim yer aldığı halde tarafıma ödenmesi  gereken miktar eksik hesaplanmıştır.
 
Bu durum Anayasanın 35. maddesi ve AİHS Ek Protokol1 -1. maddesi gereği mülkiyet hakkımın ihlali olup, başvuru tarihimden itibaren derhal tarafıma ödenmesi gereken konut edindirme yardımı ve nemasının, yasal faizi ile birlikte ödenmesini aksi halde yargı yoluna başvuracağımı bildirir gereğini saygıyla dilerim…/../
İmza
     Adı-Soyadı
 
 
TC Kimlik No:
 
Emekli Sandığı Sicil No:
 
Adres:                                                                                             
 
 
Ekli belgeler:
1-
2-

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET