gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA KADROYA GEÇENLER İÇİN KAZANILMIŞ AYLIK DİLEKÇESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığında Kadroya Geçenler İçin Kazanılmış Aylık Dilekçesi

03 Eylül 2011 Cumartesi 23:03
Kültür ve Turizm Bakanlığında Kadroya Geçenler İçin Kazanılmış Aylık Dilekçesi

T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARAMerkez Müdürlüğü emrinde 07.11.2002 tarihinden itibaren İşçi Statüsünde Arkeolog olarak çalışmakta iken, 5620 sayılı Geçici İşçi Kanunu ile 01.11.2007 tarihinden itibaren ise 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4B maddesi uyarınca Sözleşmeli Arkeolog olarak çalıştım. Ayrıca 04.06.2011 tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan 632 Sayılı K.H.K. ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4A maddesi uyarınca Teknik Hizmetler Sınıfında Uzman kadrosuna Arkeolog olarak atandım. Yukarıda bahsettiğim hizmet sürelerimin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesi C bendinin 1 numaralı alt bendi ‘’ Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87’ nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.’’ gereğince tamamının kazanılmış hak aylığı derece ve kademesinde değerlendirilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim.


Ek: 1- SSK Hizmet Dökümü

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET