Öncekiler Sonrakiler

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEM FORMU

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEM FORMU

21 Ekim 2012 Pazar 22:13

 

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN EK-3
YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEM FORMU
     
ADI SOYADI :   Tahsili :  
SİCİL NO :   Müktesep Hak Aylığı D/K :
BİRİMİ :   Memuriyete Başlama Tar. : ..... /...../.....  
GÖREV UNVANI :   Yerdeğiştirmeye Tabi
  Göreve Başlama Tarihi :   ...../...../.....  
   
GÖREV YERİ : Eşim;                             Çalışıyor     Çalışmıyor    
   
NÜFUS KAYDI VE İKAMET BİLGİLERİ
  KENDİSİ     EŞİNİN
Medeni Hali    
Doğum Tarihi ve Yeri (İl/İlçe)    
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer (İl/İlçe)    
Son 20 Yıl İçinde Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer (İl/İlçe)    
En Az 15 Yıl Süreyle İkamet Edilen Yer (İl/İlçe)    
Maddi İlişkisinin Bulunduğu  Yer (İl/İlçe)    
İkamet Adresi    
YER DEĞİŞTİRMEYE TABİ GEÇEN HİZMETLERİ
Unvanı Bölgesi Görev Yeri (İl/İlçe)   Görev Süresi (Yıl,Ay,Gün)
       
       
       
       
       
       
HALEN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU GÖREV YERİ BİLGİLERİ
     Bölgesi Hizmet Alanı  (İl/İlçe) Göreve Başladığı Tarih  Görev Süresi (31 Temmuz İtibariyle)
       
YÖNETMELİĞİN İSTİSNA HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA TALEBİ
7.Madde (e) Bendi                                                    
5 veya 6. Bölgeye atanmak istiyorum                                
                                                   
5 veya 6. Bölgede kalmak istiyorum                                
                                                   
7.Madde (i) Bendi  
Takip eden yılın 17 Temmuz tarihinde emekli olacağımdan, bu yıl yerimde  kalmak;           İstiyorum    
             
          İstemiyorum  
 
11. Madde  
Sağlık durumu nedeniyle ;       - Yerimde kalmak istiyorum    
   
- Bölge içinde başka hizmet alanına atanmak istiyorum  
   
 - Başka bölgeye atanmak istiyorum  
 
Eş durumu nedeniyle;     Eşinin Adı Soyadı :
 - Yerimde kalmak istiyorum   Unvanı                  :
 - Başka hizmet alanına atanmak   Çalıştığı Kurum ve Yer  :
    istiyorum   Yerdeğiştirmeye Tabi mi?:
                       
 - Başka bölgeye atanmak istiyorum.  
                     
17. Madde -Bakanlıkta fiilen 25 yıllık hizmet süresi ile 5 ve 6. bölge dahil 3 hizmet bölgesindeki zorunlu  çalışma süremi tamamladığımdan;
 - Yerimde kalmak istiyorum    
 
 - Başka hizmet alanına atanmak istiyorum  
 
 - Başka bölgeye atanmak istiyorum.  
   
 
21. Madde   Bulunduğum hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanmak istiyorum    
 
YERDEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMAK İSTENİLEN HİZMET ALANI
Hizmet Bölgesi   İli                          İlçesi
     
     
     
     
     
EKİ  : YUKARIDAKİ BİLGİLER TARAFIMDAN DOLDURULMUŞTUR.
  (İmza/Tarih)
 
NOT:    1- Sağlık ve eş durumu belgeleri ile emeklilik dilekçesi ve emeklilik belgesi (3 nüsha) bu forma eklenecektir. 
  2- Boş kutucuklara (x) işareti konulacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET