gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEM FORMU

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEM FORMU

21 Ekim 2012 Pazar 22:13

 

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİNİN EK-3
YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA İSTEM FORMU
     
ADI SOYADI :   Tahsili :  
SİCİL NO :   Müktesep Hak Aylığı D/K :
BİRİMİ :   Memuriyete Başlama Tar. : ..... /...../.....  
GÖREV UNVANI :   Yerdeğiştirmeye Tabi
  Göreve Başlama Tarihi :   ...../...../.....  
   
GÖREV YERİ : Eşim;                             Çalışıyor     Çalışmıyor    
   
NÜFUS KAYDI VE İKAMET BİLGİLERİ
  KENDİSİ     EŞİNİN
Medeni Hali    
Doğum Tarihi ve Yeri (İl/İlçe)    
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer (İl/İlçe)    
Son 20 Yıl İçinde Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer (İl/İlçe)    
En Az 15 Yıl Süreyle İkamet Edilen Yer (İl/İlçe)    
Maddi İlişkisinin Bulunduğu  Yer (İl/İlçe)    
İkamet Adresi    
YER DEĞİŞTİRMEYE TABİ GEÇEN HİZMETLERİ
Unvanı Bölgesi Görev Yeri (İl/İlçe)   Görev Süresi (Yıl,Ay,Gün)
       
       
       
       
       
       
HALEN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU GÖREV YERİ BİLGİLERİ
     Bölgesi Hizmet Alanı  (İl/İlçe) Göreve Başladığı Tarih  Görev Süresi (31 Temmuz İtibariyle)
       
YÖNETMELİĞİN İSTİSNA HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA TALEBİ
7.Madde (e) Bendi                                                    
5 veya 6. Bölgeye atanmak istiyorum                                
                                                   
5 veya 6. Bölgede kalmak istiyorum                                
                                                   
7.Madde (i) Bendi  
Takip eden yılın 17 Temmuz tarihinde emekli olacağımdan, bu yıl yerimde  kalmak;           İstiyorum    
             
          İstemiyorum  
 
11. Madde  
Sağlık durumu nedeniyle ;       - Yerimde kalmak istiyorum    
   
- Bölge içinde başka hizmet alanına atanmak istiyorum  
   
 - Başka bölgeye atanmak istiyorum  
 
Eş durumu nedeniyle;     Eşinin Adı Soyadı :
 - Yerimde kalmak istiyorum   Unvanı                  :
 - Başka hizmet alanına atanmak   Çalıştığı Kurum ve Yer  :
    istiyorum   Yerdeğiştirmeye Tabi mi?:
                       
 - Başka bölgeye atanmak istiyorum.  
                     
17. Madde -Bakanlıkta fiilen 25 yıllık hizmet süresi ile 5 ve 6. bölge dahil 3 hizmet bölgesindeki zorunlu  çalışma süremi tamamladığımdan;
 - Yerimde kalmak istiyorum    
 
 - Başka hizmet alanına atanmak istiyorum  
 
 - Başka bölgeye atanmak istiyorum.  
   
 
21. Madde   Bulunduğum hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanmak istiyorum    
 
YERDEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMAK İSTENİLEN HİZMET ALANI
Hizmet Bölgesi   İli                          İlçesi
     
     
     
     
     
EKİ  : YUKARIDAKİ BİLGİLER TARAFIMDAN DOLDURULMUŞTUR.
  (İmza/Tarih)
 
NOT:    1- Sağlık ve eş durumu belgeleri ile emeklilik dilekçesi ve emeklilik belgesi (3 nüsha) bu forma eklenecektir. 
  2- Boş kutucuklara (x) işareti konulacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET