gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

PARASIZ YATILIK VE BURSLULUK ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDÎ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME

MEB parasız yatılılık ve bursluluk sınavlarına öğrencilerin katılabilmeleri için beyanname düzenlenmesi gerekiyor.

24 Nisan 2015 Cuma 16:58
PARASIZ YATILIK VE BURSLULUK ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDÎ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME

ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDÎ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME EK-1

 

ÖĞRENCİ VELİSİNİN

Adı Soyadı

 

Öğrenciye Yakınlık Derecesi

 

Iş ve işyeri

 

Geliri;

(Serbest meslek sahibi ise; vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası  belirtilen,  basit ya  da  gerçek  usulde vergiye  bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını) gösteren belge Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise; muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibariyle bir önceki yıla ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin 12 ayı bulunmaması halinde son aylık geliri esas alınarak 12 ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)

 

Eşi çalışıyor ise kazancı;

[Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibariyle bir önceki yıla ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin 12 ayın bulunmaması halinde son aylık geliri esas almarak 12 ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)

 

Diğer gelirler

 

Ailenin net yıllık gelir toplamı (Veli ile eşinin gelirleri toplamı.)

 

Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı-soyadı ve yakınlık dereceleri:

(Aile nüfus kayıt örneği, velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili fedain yardımı beyannamesi,    varsa diğeı bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla mahkeme kararı örneği.)

 

Aile net yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık tutarı: (Ailenin net yıllık toplam geliri, ailedeki fert sayısına bölünerek hesaplama yapılacaktır.)

 

 

Aile maddî  durumumum yukarıdaki beyannamede  belirttiğim şekilde  olduğunu beyan eder, velisi

bulunduğum ................................................................................. Okulu/Lisesi.............................     sınıfı öğrencilerinden

.......................................  oğlu/kızı......................... nolu.......................................... 'm.................      yılı   parasız    yatılılık ve

bursluluk sınavına kabulünü arz ederim.

 

..... /.../2015

Velinin Adı Soyadı İmzası

Başvuran Öğrencinin Adı -Soyadı : Adresi :

ONAYLAYAN

Adı-Soyadı İmza ve Mühür

 

 

 

 

EKLER:

1.Yetkili kişi, kurum veyakuruluşlardan alınacak geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge,

2.Aİle üyelerinin T.C. kimliknumaraları beyanı,

3.Velinin ve çalışıyorsa eşininbakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi,varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET