gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİLERİN DAMGA VERGİSİNİ GERİ ALABİLMELERİ İÇİN DİLEKÇE

Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmelerinden damga vergisi muafiyeti, 13 Şubat 2011 tarihinde TBMM’de kabul edilen Torba Kanun içinde yer almıştır.

23 Şubat 2011 Çarşamba 10:22
Sözleşmelilerin Damga Vergisini Geri Alabilmeleri İçin Dilekçe

4/B kapsamındaki sözleşmeli personelin 2011 yılı hizmet sözleşmeleri nedeniyle ödedikleri damga vergilerini geri alabilmeleri için, TBMM’de kabul edilen Torba Kanununun Cumhurbaşkanlığınca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanması gerekmektedir.

Torba Yasanın Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra, sözleşmeli öğretmenler de dahil olmak üzere tüm sözleşmeliler, aşağıdaki dilekçe örneğiyle kurumlarına/okullarına başvurarak, 2011 yılı hizmet sözleşmeleri nedeniyle ödedikleri damga vergilerini geri alabileceklerdir.

4/B Kapsamındaki Sözleşmeli Personel İçin Dilekçe Örneği:


…………….Kurumuna/ Müdürlüğüne……………..kurumunda 657 sayılı yasanın 4-B maddesine tabi olarak sözleşmeli personel statüsünde ……………… unvanıyla çalışmaktayım. ……………. tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ………. sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 1/7/1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 2 sayılı tablosunda yer alan, Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar başlıklı kısmının sonuna “Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri” şeklinde bir bent eklenmiştir.

Kurumumla …………….. tarihinde yapmış olduğum sözleşme uyarınca tarafımdan ………. TL damga vergisi kesilmiştir. Yukarıda anılan yasanın yürürlük tarihinden itibaren sözleşmemin bitim tarihine kadar kalan döneme ait damga vergisinin hesaplanarak tarafıma iade edilmesini arz ederim.Adı SoyadıUnvanıAdres:
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET