gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TBMM DİLEKÇE VERİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

TBMM Dilekçe Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

02 Ekim 2011 Pazar 23:44
TBMM Dilekçe Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

TBMM İçtüzüğü (m.116) ve 3071 Sayılı Kanununa (m.4,6) Göre Dilekçede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı:
-
Belli bir konuyu ihtiva etmeyen, talep
ve şikâyeti içermeyen, anlaşılabilir olmayan,
-Kişinin Adı Soyadı, İmzası ve (İkametgâh veya İş ) adresi bulunmayan,
-Yeni bir kanunu veya bir kanun değişikliğini gerektiren,
-Çözümü salt yargı organı kararına bağlı olan veya konuya ilişkin yargı mercileri tarafından verilmiş bir karar bulunan veya bu mercilerce yürütülmekte olan soruşturma veya kovuşturma bulunan,
-İdari başvuru yollarının yeterince tüketilmediği
Dilekçelerin esastan görüşülemeyeceğini karara bağlar

* Bilgi edinme hakkı çerçevesinde salt bilgi talebi içeren başvuruların (bu hakkın gereklerinin yerine getirmediğine ilişkin şikâyetler hariç) ilgili kurumlar nezdinde yapılması gerekir.
**İlgili idareye daha önce başvuru yapıldığını (ve sonuç alınamadığını) gösteren bilgi veya belgelerin sunulması tavsiye olunur.

Online dilekçe için http://edilekce.tbmm.gov.tr/Login.aspx tıklayınız..

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET