gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜNİVERSİTELERDEKİ SÖZLEŞMELİ KADRO BEKLİYOR

Türk Sağlık-Sen, üniversitelerde görev yapan sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesi, aylık ve mali haklarının genel bütçeden ödenmesi için dilekçe kampanyası başlattı.

26 Ocak 2011 Çarşamba 11:31
Üniversitelerdeki sözleşmeli kadro bekliyor

Sendika tarafından hazırlanan dilekçeler, üniversitelerde çalışan sözleşme personel tarafından doldurulacak. Sendika daha sonra dilekçeleri toplayarak Maliye Bakanlığına teslim edecek.

Hazırlanan dilekçelerde, üniversitelerde görev yapan sözleşmelilerin aylık ve diğer mali ödemelerinin döner sermayeden karşılanmasının üniversite hastanelerine ek mali külfet getirdiği ifade edildi.

Birçok kurumda sözleşmelilerin bu haklarının genel bütçeden karşılandığına işaret edilen dilekçelerde, üniversite hastanelerindeki farklı uygulama nedenle birçok üniversitenin mali krizin eşiğine geldiği belirtildi. Dilekçelerde, ortaya çıkan sıkıntılar nedeniyle devletin üniversitelere bu konuda yardım yapar hale geldiği vurgulandı.

Dilekçelerde, üniversite hastanelerinin mali krizden kurtarılması ve bundan sonraki süreçte mali sorunlar yaşanmaması için kalıcı çözüm getirilmesi amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/b maddesine tabi sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin kadroya geçirilmesi ya da aylık ve diğer mali haklarının genel bütçeden karşılanması amacıyla düzenleme yapılması talep edildi.

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamuda görev yapan tüm sözleşmelilerin kadroya geçirilerek sorunlarının çözülmesini arzu ettiklerini söyledi.

Kahveci, ''Biz sendika olarak buna son verilerek çalışanların kadroya geçirilmesi ve mali ödemelerinin genel bütçeden yapılması için bir dilekçe kampanyası başlattık. Toplayacağımız dilekçeleri Maliye Bakanlığına teslim ederek talebimizi dile getireceğiz. İlgililerden, yetkililerden beklentimiz hem üniversiteleri hem de üniversitelerde çalışan sözleşmeli personeli rahatlatacak bir atılmasıdır. Binlerce çalışanın beklentisi de bu yöndedir'' dedi.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET