gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİYANET 4/B ÖĞRETİCİLERE ÖĞRETİM HAZIRLIK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU

Türk Diyanet Vakıf Sen Diyanet kadrolu öğreticilerle aynı işi yapan 4/B li öğreticilere de öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilmesi için gerekli düzenlemenin yapılmasına ilişkin Başbakanlığa başvurdu.

12 Ocak 2012 Perşembe 21:54
Diyanet 4/B Öğreticilere Öğretim Hazırlık Ödeneği Başvurusu

 Başbakanlığa yazılan yazıda;

 

01/07/2010 tarihli ve 6002 sayılı " Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un 19 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında , " 657 sayılı Kanunun 32 inci maddesine göre ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneği, Başkanlıkta eğitim görevlisi ve Kur`an Kursu öğreticisi kadrosunda bulunup, fiilen öğretim görevliliği ve öğreticilik yapanlara da aynı esas ve usullere göre ödenir." Düzenlemesine yer verildiği malumlarıdır.

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu` nun ek 32 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, " Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılma hazırlık ödeneği ödenir." Hükmü yer almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde kadrolu veya 4/B` li ayrımı yapılmaksızın Öğretmen unvanı taşıyan Kamu görevlilerinin tamamı bu ödenekten yararlandırılmaktadır.

 

Diğer taraftan 29/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli " K " Cetvelinin "VI Diğer Ödemeler" başlıklı 2` ncı sırasında, 657 sayılı Kanunun Ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın 600 Türk Lirası olarak tespit edilmiş, bu ödemenin; öğretim yılı başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75` i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50` si oranında ödeneceği hükme bağlanmış, söz konusu hüküm 29/12/2011 tarihli ve 28157 ( Mükerrer ) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Konunun bu bağlamda değerlendirilmesi neticesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarından 657 sayılı DMK nın 4/B maddesine göre istihdam edilen Kur` an kursu öğreticilerinin de " Öğretim Yılına Hazırlık" ödeneğinden yararlandırılmaları bir hakkaniyet prensibi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu imkandan yararlandırılmalarına ilişkin konu ikinci dönem ders yılı içerisinde ele alınarak bir sonuca bağlanması, bir hakkın teslimi noktasında çok önemli bir adım olacaktır.

Bu itibarla, kadrolu öğreticilerle aynı işi yapan 4/B li öğreticilere de öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilmesi hususunda gerekli düzenlemenin yapılmasını arz ederiz.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET