gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİYANET GENEL İDARE PERSONELİ EK ÖDEME DAVASI AÇILDI

Diyanet-Sen, Diyanet İşleri Başkanlığı Genel İdari Hizmetler Personeli’nin 80 TL tutarındaki Ek ödemeyi reddeden ” Diyanet İşleri Başkanlığının 01.04.2011 tarih ve 2151 sayılı işleminin iptali ve idarenin işlemine dayanak yapılan 16.08.2008 tarih ve 26969 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 07.08.2008 tarih ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek Ödemenin Usul ve Esasları başlıklı 4. Maddesinin 2. Fıkrasının iptali ve Danıştay’a gönderilmesine karar verilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire başkanlığında Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak görev yapan ve Diyanet-Sen İşyeri Sekreteri olan Canan Aydın Bıçak adına Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

12 Mayıs 2011 Perşembe 06:52
Diyanet Genel İdare Personeli Ek ödeme Davası Açıldı

Diyanet-Sen, Diyanet İşleri Başkanlığı Genel İdari Hizmetler Personeli’nin 80 TL tutarındaki  Ek ödemeyi reddeden ” Diyanet İşleri Başkanlığının 01.04.2011 tarih ve 2151 sayılı işleminin iptali ve idarenin işlemine dayanak yapılan 16.08.2008 tarih ve 26969 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 07.08.2008 tarih ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek Ödemenin Usul ve Esasları başlıklı 4. Maddesinin 2. Fıkrasının iptali ve Danıştay’a gönderilmesine karar verilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire başkanlığında Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni olarak görev yapan ve Diyanet-Sen İşyeri Sekreteri olan Canan Aydın Bıçak adına Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne dava açtı.
 
Üyelerinin haklarını korumak için her türlü hukuki desteği sağlayan Diyanet-Sen, toplu görüşmelerde varılan mutabakat ve çabalar sonucu 05.01.2011 tarih ve 27806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek Ödeme başlıklı 5. Maddesinde “a) 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı “375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar”ın geçici 1 inci maddesi ve bu Karara ekli “Ek Ödeme Cetveli”nde yer alan ek ödeme oranları “14” puan artırılmıştır.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükme dayanarak açtığımız dava diğer Genel İdare Hizmet çalışanları için de emsal teşkil edebilecek ve ek ödemelerden yararlanmak için dava açabileceklerdir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET