gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MÜEZZİN KAYYIMLIĞA SINAVSIZ GEÇİŞ YAPMAK İSTEYEN İMAM HATİPLER İÇİN TALEP

Müezzin-Kayyımlığa kendi isteği ile geçiş yapmak isteyen İmam-Hatiplerin sınava tabi olmadan geçiş imkanın sağlanması için talepte bulunuldu.

20 Mart 2015 Cuma 16:13
MÜEZZİN KAYYIMLIĞA SINAVSIZ GEÇİŞ YAPMAK İSTEYEN İMAM HATİPLER İÇİN TALEP

Türk Diyanet Vakıf Sen tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına yapılan talepte;

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 32. maddesinin 2. bendinde “Eşdeğer kadrolardan aynı kademede bulunan kadrolar arasındaki geçişler ile üst kademeden alt kademelerdeki kadrolara geçişlerde, adaylığı kalkmış olmak ve atanılacak kadronun şartlarını taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir. Personelin talebi halinde imam-hatipler müezzin kayyım; murakıp ve Kur’an kursu öğreticileri imam-hatip veya müezzin kayyım; vaizler Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip veya müezzin kayyım; il müftü yardımcıları ile ilçe müftüleri ise şube müdürü, vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam hatip veya müezzin kayyım kadrolarına ilgili mevzuatında belirtilen diğer şartlara tabi olmaksızın atanabilirler.” denildiği,

Ancak İmam-Hatip iken kendi isteği ile bir alt kademede bulunan Müezzin-Kayyımlığa geçmek isteyen görevlilerimiz halen İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminde sınava girmesi gerekenler gibi müracaatı ve mbsts puanı arandığı ayrıca sınava tabi tutuldukları görüldüğü,

Belirtilerek konunun ilgili madde doğrultusunda tekrar değerlendirilerek gerekli düzenlemenin yapılması istenildi.

K:Türk Diyanet Vakıf Sen, kamudanhaberler, 20.03.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET