gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VEKİL DİN GÖREVLİLERİ İL MÜFTÜLÜĞÜNCE ATAMASI YAPILABİLECEK

Diyanet Atama Yönetmeliğinde yapılan değişilikle Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda, atanacağı kadro için asılda aranan şartları haiz adaylar arasından il müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilecek.

06 Şubat 2014 Perşembe 00:24
VEKİL DİN GÖREVLİLERİ İL MÜFTÜLÜĞÜNCE ATAMASI YAPILABİLECEK

6 Şubat 2014  PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28905

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/10/2011 tarihli ve 28095 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda, atanacağı kadro için asılda aranan şartları haiz adaylar arasından il müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET