gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU KURUMLARINA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM PROGRAMI

Ankara Danışmanlıktan kamu kurumlarına iş ve sosyal güvenlik eğitimi veriliyor. Bakanlıklar, Üniversiteler, Belediyeler, TAEK, TPAO, TCDD , Düzenleyici ve Denetleyici Üst Kurullar ve diğer kamu kurumlarında değişen iş ve sosyal güvenlik mevzuat ve uygulamalarına yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimde, iş hukuku- sosyal güvenlik konularında temel bilgilerin yanında güncel katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır.

26 Kasım 2014 Çarşamba 15:36
KAMU KURUMLARINA İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM PROGRAMI

KAMUKURUMLARINA İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİMPROGRAMI

 

 

PROGRAMIN AMACI

Bakanlıklar,Üniversiteler, Belediyeler, TAEK, TPAO, TCDD , Düzenleyici ve Denetleyici ÜstKurullar ve diğer kamu kurumlarında değişen iş ve sosyal güvenlik mevzuat veuygulamalarına yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimde, iş hukuku- sosyalgüvenlik konularında temel bilgilerin yanında güncel katılımcılara aktarılmasıamaçlanmaktadır.

 

HEDEF KİTLE

Kamu kuruluşlarınıninsan kaynakları/personel/strateji/muhasebe bölümlerinde görev yapan personel.

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ


SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI


·  Sosyal sigorta uygulamaları

·  Sigortalık kapsamı ve bildirimleri

·  Sigortalılık başlangıcı ve sona ermesihizmetlerin tespiti

·  İşyeri ve bildirimleri

·  Kısa vadeli sigorta olayları(iş kazası-meslekhastalığı-hastalık ve analık)

·  Yabancı ülkede bulunan sigortalılara sağlananhaklar

·  Uzun vadeli sigortaolayları(malullük-yaşlılık- ölüm sigortası)

·  Prime esas kazançlar

·  Aylık prim ve hizmet belgesi ile ücretbordrosu

·  Filli ve itibari hizmet 

·  Prim oranları ile primlerin ödenmesi

·  İhale ve yapı işlerinde asgari işçilik uygulamaları

·  Genel sağlık sigortasına ilişkin uygulamalar

·  İdari para cezaları

·  Sosyal güvenlikte işyerlerinin denetimi

 

UYGULAMALI İŞ HUKUKU


·       İşsözleşmesinin yapılması ve sona ermesi

·       Çalışmanındüzenlenmesi

·       Ücretödenmesi

·       İzinverilmesi

·       Oluşturulmasızorunlu kurullar ve üniteler

·       İşsağlığı ve güvenliğinin sağlanması

·       Çalışmalarıözel olarak düzenlenenler

·       Hukuki ve cezai yaptırımlar

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET