Öncekiler Sonrakiler

KAMU KURUMLARINA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM PROGRAMI

Ankara Danışmanlıktan kamu kurumlarına iş ve sosyal güvenlik eğitimi veriliyor. Bakanlıklar, Üniversiteler, Belediyeler, TAEK, TPAO, TCDD , Düzenleyici ve Denetleyici Üst Kurullar ve diğer kamu kurumlarında değişen iş ve sosyal güvenlik mevzuat ve uygulamalarına yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimde, iş hukuku- sosyal güvenlik konularında temel bilgilerin yanında güncel katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır.

26 Kasım 2014 Çarşamba 15:36
KAMU KURUMLARINA İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM PROGRAMI

KAMUKURUMLARINA İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİMPROGRAMI

 

 

PROGRAMIN AMACI

Bakanlıklar,Üniversiteler, Belediyeler, TAEK, TPAO, TCDD , Düzenleyici ve Denetleyici ÜstKurullar ve diğer kamu kurumlarında değişen iş ve sosyal güvenlik mevzuat veuygulamalarına yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimde, iş hukuku- sosyalgüvenlik konularında temel bilgilerin yanında güncel katılımcılara aktarılmasıamaçlanmaktadır.

 

HEDEF KİTLE

Kamu kuruluşlarınıninsan kaynakları/personel/strateji/muhasebe bölümlerinde görev yapan personel.

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ


SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI


·  Sosyal sigorta uygulamaları

·  Sigortalık kapsamı ve bildirimleri

·  Sigortalılık başlangıcı ve sona ermesihizmetlerin tespiti

·  İşyeri ve bildirimleri

·  Kısa vadeli sigorta olayları(iş kazası-meslekhastalığı-hastalık ve analık)

·  Yabancı ülkede bulunan sigortalılara sağlananhaklar

·  Uzun vadeli sigortaolayları(malullük-yaşlılık- ölüm sigortası)

·  Prime esas kazançlar

·  Aylık prim ve hizmet belgesi ile ücretbordrosu

·  Filli ve itibari hizmet 

·  Prim oranları ile primlerin ödenmesi

·  İhale ve yapı işlerinde asgari işçilik uygulamaları

·  Genel sağlık sigortasına ilişkin uygulamalar

·  İdari para cezaları

·  Sosyal güvenlikte işyerlerinin denetimi

 

UYGULAMALI İŞ HUKUKU


·       İşsözleşmesinin yapılması ve sona ermesi

·       Çalışmanındüzenlenmesi

·       Ücretödenmesi

·       İzinverilmesi

·       Oluşturulmasızorunlu kurullar ve üniteler

·       İşsağlığı ve güvenliğinin sağlanması

·       Çalışmalarıözel olarak düzenlenenler

·       Hukuki ve cezai yaptırımlar

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET