gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMUYA TORBA KANUN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİMİ

Ankara Danışmanlık 6552 sayılı Kanun ile kamu personeli iş ve sosyal güvenlik işlemlerinde değişiklikler konusunda eğitim veriyor. Hizmet ihalelerinde çalışan işçilere yönelik birçok konuda kamu işverenleri sorumluluk ve yükümlülük altına girmektedirler. Diğer taraftan kamu işyerlerinin birikmiş sosyal güvenlik prim borçları, Torba Kanun ile yeniden yapılandırılmaktadır. Verilecek bu eğitimle, Torba Kanunla getirilen değişikliklere yönelik kamu personelinin bilgilendirilmesi, işlemlerinde yol gösterilmesi amaçlanmaktadır.

26 Kasım 2014 Çarşamba 14:36
KAMUYA TORBA KANUN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİMİ

KAMU KURUMLARI 6552 sayılı TORBA KANUN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK YENİLİKLERİ BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İŞLEMLERİ EĞİTİM PROGRAMI

 

PROGRAMIN AMACI

6552 sayılı Kanun ile kamu personeli iş ve sosyal güvenlik işlemlerinde önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Hizmet ihalelerinde çalışan işçilere yönelik birçok konuda kamu işverenleri sorumluluk ve yükümlülük altına girmektedirler.  Diğer taraftan kamu işyerlerinin birikmiş sosyal güvenlik prim borçları, Torba Kanun ile yeniden yapılandırılmaktadır.Verilecek bu eğitimle, Torba Kanunla getirilen değişikliklere yönelik kamu personelinin bilgilendirilmesi, işlemlerinde yol gösterilmesi amaçlanmaktadır.

 

HEDEF KİTLE

Kamu kurumlarının insan kaynakları/personel/strateji/muhasebe bölümlerinde görev yapan personel.

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ

KAMU KURUMLARI HİZMET İHALELERİ SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Özel Güvenlik-Yemek-Temizlik vb.)

v Şartname ve sözleşme değişiklikleri

v Hizmet ihale bildirimleri 

v Ücret, yıllık izin, kıdem tazminatı kontrol ve işlemleri

v Borcu yoktur, hakediş,teminat iadesi, işyeri bildirim, işe başlama, eksik gün, geçici kabul, kesin kabul 

 

HARCIRAH UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK

DOĞUM BORÇLANMA İŞLEMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DÜZENLEMELERİ

PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

v  Emekli keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta prim borçları

v  Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına ilişkin prim borçları

v  İdari para cezası borçları

v  Ek karşılık prim borçları

v  5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları yersiz olarak ödendiği tespit edilenler

Yapılandırma başvuru ve ödeme işlemleri.  


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET