gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KOSGEB GİRİŞİMCİYE İNTERNET ÜZERİNDEN EĞİTİM VERECEK

KOSGEB eğitim desteği KOBİ Kampüs Projesi ile girişimcilere, uzaktan eğitim yoluyla internet üzerinden eğitim görecekleri KOBİ Kampüs eğitim programı başlattı.

15 Ağustos 2014 Cuma 07:47
KOSGEB GİRİŞİMCİYE İNTERNET ÜZERİNDEN EĞİTİM VERECEK

KOSGEB eğitim desteği KOBİ Kampüs Projesi ile girişimcilere, uzaktan eğitim yoluyla internet üzerinden eğitim görecekleri KOBİ Kampüs eğitim programını sürdürüyor.

Destekten;

1) KOSGEB'in veri tabanına kayıtlı ve güncel KOBİ beyannamesini doldurmuş olan işletmelerin yararlanabilecek.
2) KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarının elektronik ortama taşınarak; mesleki bilgi ve becerilerin arttırılması, bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeylerinin yükseltilmesi, teknolojik yeniliklere uyumun sağlanabilmesi ve destek ve hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını amaçlanmaktadır.

3) Altyapı ve eğitimlerle, KOBİ'lerin küresel pazarda söz sahibi olması vizyonumuzu da destekleyecek.


İŞTE EĞİTİM VERİLEN ALANLAR


Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon Teknikleri

Bu eğitimde katılımcılara kişisel yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri için öğrenebilecekleri yaratıcı düşünme teknikleri ve bu teknikleri de kullanarak firmalarında inovasyon yapabilmeleri, firma kârlılığını arttırabilmeleri için somut inovasyon yöntemleri aktarılmaktadır. Bu amaçla işe ve özel yaşama yönelik örnekler de verilmektedir. Yaratıcılığı ve inovasyonu farkındalık düzeyinde bırakmayıp işe, özel yaşama direkt uygulama ve böylece hem kişisel yaşamımızı geliştirme, hem de firmanın kârlılığını somut olarak arttırma olanağı sağlayan bir eğitimdir.


Kazanan Takım Satış Gücü Yönetimi

Kazanan Takım - Satış Gücü Yönetimi eğitimi, benzersiz ve metodolojik yöntemlerle, her zaman kazanan takım kaptanı olmanızı sağlayacaktır. Bir yandan firma hedeflerine ulaşırken, diğer yandan da ne yaptığını bilen, motivasyonu yüksek bir ekip kurma ve yönetme becerilerinizi geliştireceksiniz.


Stratejik Pazarlama

Temel pazarlama teorileri ve uygulamalarını içeren, stratejik pazarlama çalışmalarının planlanması gibi konular.


Temel Satış Becerileri

Temel Satış Becerileri eğitimi, temel satış bilgilerini farklı sektörlerden örneklerle işleyerek, etkili ve etkin bir satıcı olmanızda ihtiyaç duyduğunuz temel, teorik ve pratik bilgileri içermektedir.


Müşteri Odaklı İlişki Yönetimi

Bu eğitimde günümüzde rekabet ortamında kurumları farklılaştırmakta en belirleyici faktör olan müşteri odaklı düşünmenin önemini ve kurum adına müşteri ilişkilerini yöneten çalışanların davranışlarını mercek altına alacağız.


Şikayet Yönetimi 

Bu eğitimde katılımcılar, zor durumlarla ve müşteri şikayetleri ile ustaca başa çıkmak ve çatışmaları önlemek konusundaki mevcut bilgilerini pekiştireceklerdir. Eğitim boyunca verecekleri kararların sonuçlarını doğrudan gözlemleyerek, şikayetleri memnuniyete çevirme fırsatları konusunda farkındalık kazanacaklardır.


Problem Çözme Teknikleri 

Bu eğitim; iş ve günlük yaşamımızdaki problemler karşısında, etkili ve hızlı çözümler üretmek için ne tür teknikler gerektiğini aktarmaktadır. Eğitimde; problemin nasıl tanımlanması ve analiz edilmesi gerektiği, problem çözme adımları ve problem çözümünde kullanılabilecek teknikler uygulamalı örneklerle anlatılmaktadır.


Zaman Yönetimi 

Bu eğitimde, enerjiyi doğru yere odaklamanın, yaşam enerjisini kontrol etmenin ve değerlerle uyumlu bir hayat yaşamanın önemi, hayallerin hedeflere nasıl dönüştürüleceği ve günlük yaşamdaki zaman hırsızları anlatılmıştır.


Proje Yönetimi

Proje Yönetimi eğitiminde, bir kurum için proje yönetimi sürecinin önemi ve faydaları, proje yöneticisinde ve ekip üyelerinde bulunması gereken özellikler, proje organizasyonunun nitelikleri üzerinde durulmakta ve proje yönetiminin temel ögeleri ile projenin başarılı olarak sonuçlandırılması için izlenmesi gereken aşamalar anlatılmaktadır.


Verimlilik Odaklı Süreç Yönetimi (1 EKİM'den itibaren)

Bu eğitim, verimlilik odaklı süreç yönetimi yaklaşımının tanımlanması, süreç yönetim sisteminin ana bileşenlerinin açıklanması, süreçlerin performanslarının değerlendirilmesi ve müşteri beklentileri ve kurumsal hedefler doğrultusunda geliştirilmesine yönelik bilgi ve uygulama önerileri ile süreç yönetimi yaklaşımının kurum içinde benimsenmesi için gerekli yaklaşım ve davranış modellerini açıklamaktadır.


Strateji (1 KASIM'dan itibaren)

Bu eğitimde, strateji kavramını iş ve günlük yaşantınızda nasıl etkin bir şekilde kullanabileceğiniz, metodolojik ve analitik olarak anlatılmaktadır.


Temel Finans Bilgisi

Temel finansal kavramlara odaklanmış ve finansal disiplinin temel ilkelerini içeren bir eğitimdir.


Hukukçu Olmayanlar İçin Hukuk

Hukuk, herkesin günlük hayatta ihtiyaç duyabildiği bir alandır. “Hukukçu Olmayanlar İçin Hukuk” eğitimi, günlük yaşamda karşılaşılabilecek bir takım hukuki konular hakkında, temel düzeyde bilginin sunulduğu bir eğitimdir.


Temel İş Hukuku 

Bu eğitimde, çalışma hayatının vazgeçilmez unsurları olan işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin temel kavramları incelenmektedir. Bu kapsamda, kanunun uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümü, işçilerin özlük hakları, mevzuatın işverenlere tanıdığı haklar ve yükümlülükler, işverenlerin kanunun uygulanması konusunda dikkat etmeleri gereken hususlar uzman gözüyle ele alınmaktadır.


Excel 2010 

Microsoft Excel 2010, verilerinizi çözümlemek ve yönetmek için kullanabileceğiniz güçlü araç ve özellikler sunan bir uygulamadır. Bu eğitimde bu uygulama hakkında pratik kullanım bilgileri alacaksınız.


Bu eğitimlere ulaşmak için tıklayınız.

kamudan haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET