gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2009 MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI SONUÇLARI YENİDEN AÇIKLANDI

Müdürlük sınavının A kitapçığının 3,6,26,27,29,45,49,50,83 ve 88 soruların iptaline dava açılmıştır. Ankara 10 idare mahkemesi 6,26,27,29,45,49,50,83 soruların iptalinin reddine, 88. sorunun iptaline yer olamadığına (Bu soru tüm adaylar için doğru kabul edilmişti.) 3. sorunun iptaline karar vermişti. Bu karar binaen yapılan değerlendirme sonucunu MEB web sitesinde yayınlamıştı.

12 Mayıs 2011 Perşembe 07:29
2009 Müdür Yardımcılığı Sınavı Sonuçları Yeniden Açıklandı


Müdürlük sınavının A kitapçığının 3,6,26,27,29,45,49,50,83 ve 88 soruların iptaline dava açılmıştır. Ankara 10 idare mahkemesi 6,26,27,29,45,49,50,83 soruların iptalinin reddine, 88. sorunun iptaline yer olamadığına (Bu soru tüm adaylar için doğru kabul edilmişti.) 3. sorunun iptaline karar vermişti. Bu karar binaen yapılan değerlendirme sonucunu MEB web sitesinde yayınlamıştı.
Müdür yardımcılığı Sınavında A kitapçığının 7,8,12 ve 100 soruların yanlış olduğu gerekçesi ile Ankara 8. İdare Mahkemesinde dava açılmıştı. Mahkeme;12, ve 100. soruların uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, 7. ve 8. sorulara yönelik yürütmenin durdurulmasının isteminin reddine karar verilmiştir. Bu karar üzerine MEB yeni bir değerlendirme yaparak sonuçları web sitesinde duyurmuştur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET