gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2012 ŞUBAT ÖĞRETMEN ATAMA ŞARTLARI VE KLAVUZU

BAŞVURU SÜRESİ 26 Ocak – 02 Şubat 2012 ATAMA TARİHİ 03 Şubat 2012 GEÇERLİ SINAV SONUÇLARI 2010 ve 2011 KPSSP10

25 Ocak 2012 Çarşamba 22:49

Klavuz  için TIKLAYINIZ.

 İ Ç İ N D E K İ L E R

(Görmek istediğiniz bölümün başlığına tıklamak suretiyle ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.)
1. İLGİLİ MEVZUAT.................................................................................................................... 6
2. GENEL AÇIKLAMALAR........................................................................................................ 6
3.    ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR…………………........8
4. BAŞVURU ÇEŞİTLERİ............................................................................................................ 9
4.1. İlk Atama................................................................................................................................... 9
5. ÖĞRETMENLİĞE KAYNAK PROGRAMLAR ................................................................. 10
5.1. Yurt İçi Programlar ................................................................................................................. 10
5.2. Yurt Dışı Programlar............................................................................................................... 11
6.  PEDAGOJİK FORMASYON ................................................................................................. 11
7.    BAŞVURU, TERCİHLER VE ONAY İŞLEMLERİ............................................................ 11
7.1. Başvurular ............................................................................................................................... 11
7.2. Başvuruda İstenecek Belgeler................................................................................................. 12
7.2.1.  Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler: ........................................................................... 12
7.3. Sözleşmeli Öğretmenlerin Başvuruları ................................................................................... 13
7.4. Tercihler .................................................................................................................................. 13
7.5.  Başvuru Formu’nun Doldurulması......................................................................................... 14
7.6. Başvuru Büroları ..................................................................................................................... 17
7.6.1.  Başvuru Bürolarında Yapılacak İş ve İşlemler................................................................ 18
7.6.2. Onay Sürecine İlişkin Uyarılar ......................................................................................... 19
7.6.3. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar..................................................................... 19
8.  ATAMA ..................................................................................................................................... 19
8.1. İlk Atama................................................................................................................................. 19
9.    ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA.................... 20
9.1. Göreve Başlamada İstenecek Belgeler:................................................................................... 21
9.2. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler ............................................................ 21
EK-1 Atama Takvimi ...................................................................................................................... 21
EK-2 Atama Yapılacak Alanlar ve Kontenjan Çizelgesi............................................................. 22
EK-3 İletişim Adresleri ................................................................................................................... 25
       (1) Başvuru Ekranları, Atama ve Yer Değiştirme Konusunda Bilgi Edinmek İçin ................... 25
   (2) Yönetmelik, Kılavuz ve Norm Kadro Konusunda Bilgi Edinmek İçin................................... 26
EK- 4  Bilgi Düzeltme Talebine İlişkin Dilekçe Örneği .............................................................. 27
EK-5/a Muvafakat Yazısı................................................................................................................ 28
EK-5/b Muvafakat Belgesi.............................................................................................................. 29
EK-6   İl Kontenjanları (İlk Atama) ............................................................................................ 29

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET