gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

4/B’Lİ ÖĞRETMENLER ÜZGÜN

Anayasa Mahkemesi 4/B sözleşmeli Öğretmen çalıştırılmasının iptal talebini reddetti.

16 Mart 2011 Çarşamba 09:08
4/B’li Öğretmenler Üzgün

Anayasa Mahkemesi, Danıştay On İkinci Dairesinin, 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasının üçüncü paragrafına 21.3.2006 günlü, 5473 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle eklenen “Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; …” ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemine ilişkin olarak, söz konusu ibarenin Anayasaya aykırı olmadığına ve itirazın reddine oyçokluğuyla karar verdi.

Böylelikle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde değişiklik yapılmadığı sürece sözleşmeli Öğretmen çalıştırılmasına devam edilecek ve bu sözleşmeli öğretmenlerin de bazı açıklamalarla belki bir gün kadroya geçirileceklerine dair beklentileriyle yaşamlarını sürdürmeleri, bazı açıklmalarla da bu beklentilerinden vazgeçmeleri istenecektir.

Oysa, Anayasa Mahkemesi, 4/B’ye göre sözleşmeli Öğretmen çalıştırılmasına imkan veren bu düzenlemeyi iptal etmiş olsaydı, sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlerin tamamının kadroya geçirilmesi zarureti doğacaktı.

Ayrıca, 4/B’ye göre sözleşmeli çalıştırılan diğer bazı meslek grupları bakımından da Anayasa Mahkemesine başvurulup, muhtemel iptal kararları alınabilmesi ve müteakiben bu çalışanların da kadroya geçirilmeleri mümkün olacaktı.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET