gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ANADOLU LİSE TÜRÜ ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ

Anadolu Lise Türü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme İşlemleri açıklanmaktadır.

21 Mayıs 2011 Cumartesi 22:09
Anadolu Lise Türü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme İşlemleri

Anadolu Lise Türü Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme
Öğretmen atama ve yer değiştirme işlem kapsamı;
 • Öğretmenliğe ilk defa kadrolu ve sözleşmeli, açıktan atama, kurumlararası naklen atama işlemleri,
 • Öğretmenlerin isteğe, zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı ve özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemleri,
 • Görevden çekilme ve çekilmiş sayılma işlemleri,
 • Alan değişikliği işlemleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına muvafakat verme işlemleri,
 • Hizmetin gereği (Soruşturmaya dayalı) yer değiştirme işlemleri,
 • Anadolu türü eğitim kurumlarına atama ve yer değiştirme işlemleri,
 • Yukarıda belirtilen atama ve yer değiştirme işlemlerine bağlı olarak iptal ve düzeltme işlemleri,
 • Askerlik sevk tehir işlemleri,
 • Kurum içi ilk ve yeniden atama işlemleri,
 • Sağlık durumu sebebiyle hizmet sınıfının değiştirilme işlemleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarını geçici görevlendirme işlemleri,
 • Yapılan iş ve işlemlere ilişkin idari davalara ilişkin işlemler,
 • Atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin; il içi yer değiştirme kılavuzu, iller arası yer değiştirme kılavuzu, özür duruma bağlı yer değiştirme kılavuzu ve alan değişikliğine ilişkin kılavuzları hazırlamak.
 • Atama ve yer değiştirme iş ve işlemlerine ilişkin yönetmelik, genelge vb.gibi mevzuatla ilgili Başkanlık görüşünü oluşturmak,
 • Görev alanına giren iş ve işlemlere ilgili yazışmalar,
Yapılmaktadır
Yukarıda belirtilen konularla ilgili ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ŞUBESİ tarafından aşağıda yapılan işlemler açıklanmaktadır.
  • Bütçe kanunu ile Bakanlığımıza tahsis edilen kadroya göre Şubat ve Ağustos aylarında ilk defa, açıktan ve kurumlar arası naklen öğretmen alımı yapılmaktadır.
  • İsteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olanların Mayıs ayı içinde başvuruları alınarak yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmekte, özür durumuna bağlı olarak yarıyıl tatili ve yaz tatilinde yer değiştirme işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca; sağlık özrü ile Olağanüstü hallere bağlı yer değiştirme işlemleri zamana bağlı olmaksızın yürütülmektedir.
  • Valiliklerden alınan görevden çekilme ve çekilmiş sayılma işlemleri zaman bağlı olmaksızın gerçekleştirilmektedir.
  • Haziran ayında ve ihtiyaç olması halinde TTK aldığı kararlar doğrultusunda alan değişikliği işlemleri gerçekleştirilmektedir.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarınca naklen atanması uygun görülenlerin muvafakat verme ve görevlerinden ayırımla iş ve işlemleri yapılmaktadır,
  • Hakkında yapılan soruşturma sonucu bağlı bulunduğu öğretim dairesince alınan onaya bağlı yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmektedir.,
  • İlgili yönetmeliği gereğince Anadolu türü eğitim kurumlarına atanacakların belirlenmesi amacıyla sınav kılavuzunun hazırlanarak sınav yapılmasının sağlanması ve yapılan sınav sonucuna göre atama ve yer değiştirme işlemleri yapılmaktadır.
  • İlgi mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen yer değiştirme işlemlerinden sonra oluşan özür durumlarına bağlı olarak iptal ve düzeltme taleplerinin değerlendirilmesi yapılmaktadır.
  • Öğretmenlerin adaylıkları süresince ilgili Valiliklerce askerlik sevk tehir talepleri bağlı bulundukları askerlik dairesi başkanlıklarına teklif edilerek gelen sevk tehir işlemleri ilgi valiliklere gönderilmektedir.
  • Halen merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görevli personel öğrenim durumuna göre öğretmenliğe atama şartlarını taşıyanların ilk defa veya yeniden atama işlemleri yapılmaktadır.
  • Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yapar iken sağlık sebebiyle bu görevini yürütemeyeceklerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının görüşü de alınmak suretiyle Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilme işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca sağlık durumu sebebiyle Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınanlarda Öğretmenlik yapabileceği yönünde Sağlık Kurulu Raporu ibraz edenlerin yeniden öğretmenliğe atanama işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Halen görev yapan öğretmenlerimizin yer değiştirme işlemlerinde ve Bakanlığımıza tahsis edilen kadrolara yapılacak öğretmen alımlarına ilişkin yapılacak iş ve işlemleri açıklayan kılavuzlar hazırlanmaktadır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET