gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ARALIK AYI SIKINTI AYI

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, aralık ayının kamuda sözleşmeliler ve 4/C'liler için sıkıntı ayı olduğunu söyledi.

22 Aralık 2010 Çarşamba 09:05
Aralık Ayı Sıkıntı Ayı

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Aralık ayı kamuda çalışanlar 27 bin 4/C'linin maaş alamadığı, binlerce sözleşmeli memurun yarım maaşla geçinmek zorunda bırakıldığı ay olmuş tur. Hükümetin vurdumduymazlığı yü zünden çalışanlar bu ay ev kirasından, mutfak masrafına kadar birçok zorunlu harcamasını yapamaz haldedir." dedi. Kamuda görevli 4/C'lilerin bu ay geçici olarak işten çıkarılmaları nedeniyle ma aş alamayacaklarını kaydeden Önder Kahveci '4-C'liler bugün kamuda çok düşük maaşlara mahkum edilmişlerdir. Sadece 11 ay çalıştırılıp bir ayda işsiz bı rakılmakla ayrı bir cezaya çarptırılmak tadırlar. Ne döner sermayeleri vardır. Ne de ek bir ücret almaktadırlar. Aralık ayın da, aldıkları kuru maaş bile çok görül mekledir. Hükümet ve Sayın Başbakan bu insanların bir ay parasız ne yapacak tarım hiç mi düşünmemektedir?" ifade terini kullandı. Türk Sağlık-Sen Başka nı, tüm 4/C'lilerin tamamının tam yıl ça lıştırılması ve döner sermaye gibi haklar dan faydalandırılması için yaşat düzen lemenın bir an önce yapılması gerektiği nin altını çizdi.

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLAR

Kamuda görevli sözleşmeli memurların sözleşmelerinin bu ay sonunda yenilenecek olması nedeniyle yarım maaşa mecbur bırakıldıklarını kaydeden Kahveci: "Binlerce sözleşmeli kamu çalışa nı sözleşmelerinin ay sonunda yenile cek olması nedeniyle mağdur edilmişlerdir. Bu ay varım maaşlageçinmek /orun da bırakılmışlardır. 31 Aralık'a kadar sözleşmenin yapılacak olması nedeniy le peşin ödenen maaşların 15 günlüğü kesilmiştir." şeklinde konuştu. Bu soru nun giderilmesi için sözleşmelerin daha önceden imzalatılması gerektiğini kaydeden Kahveci sözleşmelilerin bu mağ duriyetiııin son bulmasını istedi. 4/C'ıı ve sözleşmeli memurların bu ay çekece ği sıkıntıdan dolayı siyasilerin ve yöneti çilerin vicdanlarının sızlaması gerektiği ni belirten Kahveci " Binlerce 4/C'li ve sözleşmeli kamu çalışanını mağdur eden siyasiler ve yöneticilerin vicdanı sızlamalıdır. Evine bu ay ekmek görüre meyen kamu çalışanını hakkını nasıl ödeyeceklerdir. Bunun hesabını verebi lecekler midir? Hükümet bu konuda hassasiyet göstermeli, maaşın eksik öden mesi, işten seçici çıkarma gibi zulüm yöntemlerinden vazgeçmelidir. Sözleş meli çalışmaya son verilerek sözleşmeli lere kadro verilmelidir." dedi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET