gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ATAMASI YAPILACAK ÖĞRETMENLERİN EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ NE KADAR?

Öğretmen adayları öğretmenliğe başladıklarında ne kadar eğitime hazırlık ödeneği alacak? Tercih işlemleri sona eren öğretmen adayları ile ikinci dönemde öğretmenliğe başlayacaklar ne kadar eğitime hazırlık ödeneği alacaklar?

18 Eylül 2014 Perşembe 19:33
ATAMASI YAPILACAK ÖĞRETMENLERİN EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ NE KADAR?

ATAMASI YAPILACAK ÖĞRETMENLERİN EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ NE KADAR?


MEVZUAT

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32 nci maddesinde, “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dâhil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Millî Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmektedir.”.


TOPLU SÖZLEŞME

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesinde "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünün "Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği" başlıklı 12 nci maddesinde, "657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2014 yılında 850 TL, 2015 yılında 950 TL olarak ödenmektedir."


ÖĞRENİM YILINDAN SONRA GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLER

6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin "IV- Diğer  Ödemeler" kısmının 6 ncı maddesinde de; "657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılmaktadır"


Buna göre;

Eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara 850 TL,

Atama işlemleri süren ve yeni atanacak öğretmenler 637,5 TL,

İkinci dönem sonrası başlayacak öğretmenler 425 TL

Ödenecektir.


YENİ ATANAN ÖĞRETMENLERİN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? TIKLAYINIZ.

Kamudan Haberler


Desteğiniz reklamınızla olsun

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET