gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EĞİTİM-BİR-SEN YARIYIL ÖZÜR YER DEĞİŞTİRMELER İÇİN BAKANLIĞI HAREKETE DAVET ETTİ

Eğitim-Bir-Sen öğretmen özür yerdeğiştirmeleri için Ocak ayında olunmasına rağmen Bakanlığın bu yönde henüz bir girişimde bulunmadığı şeklinde uyarıda bulundu.

15 Ocak 2013 Salı 00:04

06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim BakanlığıÖğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin özür durumuna bağlı yer değiştirmeler başlıklı 35, 36, 37 ve 38. maddelerinde eş durumu, öğrenim durumu ve sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmelerin ne şekilde yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yönetmeliğin eş durumu özrü başlıklı 37. maddesinin birinci fıkrasında ise, Eş durumu özründen yer değiştirmelere ilişkin duyuru Personel Genel Müdürlüğünce her yıl en geç 15 Aralık ve 15 Temmuz tarihine kadar Bakanlık internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin başvuruda bulunabileceği, başvuru tarihi, başvuru yeri, şekli ile diğer hususlara yer verilir. Başvuru tarihi duyuru tarihinden en geç on gün sonra başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az on iş gününden fazla olamaz. Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler, ocak ve ağustosaylarında yapılır”  hükmüne yer verilmiştir.

Ocak ayında olunmasına rağmen Bakanlık bu yönde henüz bir girişimde bulunmamıştır.

Eğitin-Bir-Sen Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı göndererek, özür durumuna bağlı yer değiştirmelerin yarıyıl tatilinde sonuçlanabilmesi için, Şubat 2012’de yapılan ilk atamaları da kapsayacak şekilde özür durumuna bağlı yer değiştirme kılavuzunun bir an önce yayınlanmasını istedik. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET