gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EĞİTİM-SEN 17 YAŞINDA

Eğitim Sen Kırıkkale Şube Başkanı Yüksel Doğan, 23 Ocak 2011 tarihinde Eğitim Sen'in 17 yaşma gireceğini söyledi.

21 Ocak 2011 Cuma 11:01
EĞİTİM-SEN 17 YAŞINDA


MÜCADELENİN TARİHİDİR

Başkan Yüksel Doğan yaptığı açıklamada, "Eğitim ve bilim emekçilerinin tarihi, güzel bir gelecek, insanca bir yaşam ve demokratik bir Türkiye için yürütülen mücadelenin tarihidir. 17. yılma giren mücadelemiz geleceğe taşınacak birçok değeri yaratırken, aynı zamanda geçmişten alman değerlerin bugüne taşınmasında da örgütümüz başrol oynamıştır. Zira Eğitim Sen'in tarihi, eğitim ve bilim emekçüerinin yüz yıllık mücadele tarihine yaslanmış, TÖS, TÖDMF, TÖB-DER, Eğit-Der, Eğitim-Iş, Eğit-Sen sürecinden aldığı gelenek üzerinden inşa edilmiştir"

SOKAKLARIN SESİ BUGÜNLERE TAŞINDI

"Türkiye de yeşeren güzel bir gelecek umudunun 12 Eylül karanlığı altında bastırüdığı, emek karşıtı politikaların uygulama alanlarını genişletmek için tüm demokratik kitle örgütlerinin ve sendikalarının kapatıldığı yılların ardından, Eğitim Sen, eğitim ve bilim emekçüerinin bu karardığı yırtan fiili mücadelesi sonucunda sokaklarda inşa edilmiş, sokakların sesi olarak bugünlere taşınmıştır"

DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İÇİN

"Eğitim Sen, uzun yıllar mücadele tarihinde sadece sendikal hakların değil, aynı zamanda demokrasi mücadelesinin öznesi olmuş; anti-demokratik uygulamalara, toplum üzerindeki basküara, her türlü ayrımcılığa, baskılara karşı mücadele etmiş, sendikal mücadelenin önündeki her türlü yasal engelin ortadan kalktığı, farklı kimlik ve kmtürlerin kendilerini özgürce ifade edebildiği, kamusal alanda tüm kesimlerin temsü edildiği demokratik bir Türkiye yaratılması için mücadele etmiştir"  

EĞİTİMİN ÖNCÜ GÜCÜ

"Eğitim Sen in mücadele tarihi diğe bir yönüyle de, emeğin kazanılmış haklarının ortadan kaldırılması, kamusal hizmetlerin ticarileştirilmesi, özelleştirmelere, esnek ve sözleşmeli çalışma yöntemleriyle çalışma hayatinin güvencesiz hale getirilmesine, işsizliğin ve yoksulluğun artmasına karşı onurlu duruşun tarihidir. Eğitim Sen, kamusal hizmetlerin herkes için bilimsel, demokratik, laik, parasız ve nitelikli verilmesi gerektiği anlayışı temelinde mücadele yürütmüş; nitelikli, demokratik ve kamusal eğitim mücadelesinin öncü gücü oknayı sürdürmüştür ve sürdürecektir"

SAVUNUCU OLDU

"Eğitim Sen, kapitalizmin tüm insani değerleri metalaştmldığı, savaşlar, işgaller, işkenceler, yoksulluk ve açlıkla dünyayı yaşanmaz hale getirdiği bir dönemde İnsanca yaşam, eşitlik, barış ve kardeşlik talebini yükseltmiş; emperyalizmin kültürel, iktisadi, siyasi ve ideolojik ve askeri projeleriyle hesaplaşa hesaplaşma bugünlere gelmiştir. Eğitim Sen, gericiliğe karşı aydınlığın, eşitsizliklere karşı adaletin, basküara karşı demokrasinin, cinsiyet ayrımcılığına karşı kadınların, savaşa ve şiddete karşı her zaman barışın önde gelen savunucusu olmuştur"

BARIŞIN SESİ

"Emek, demokrasi ve barış mücadelesinde Eğitim Sen 17. yaşma giriyor. Demokrasi mücadelesinde sendikal haklarm, demokrasinin ve emeğin sesi olarak var olan Eğitim Sen, geçmişten bugüne taşıdığı değerlerle, yarında emeğin, demokrasinin ve barışın sesi olmayı sürdürecektir. Eğitim Sen in güneşi, eğitim emekçüerinin yüz yıllık mücadele birikiminden ve kararlılığından aldığı güç ve güvenle aydınlık, özgür, eşit ve barış içinde bir Türkiye yi işaret etmeye devam edecektir. Eğitim emekçüerinin onurlu, başı dik örgütlü mücadelesinde nice yıllara"
dedi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET