gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÖREVE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE HAZIRLIK ÖDENEĞİ VERİLECEK

Yeni Göreve Başlayan Öğretmenlerin Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Almalarıyla İlgili Açıklama

03 Ocak 2011 Pazartesi 13:35
Göreve yeni başlayan öğretmenlere hazırlık ödeneği verilecek

 Öğretmenlere, fiilen yürüt- tükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak üzere öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmektedir.

 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 32. madde- sinde, “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara (İlköğretim okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzmanı yardımcıları dâhil, ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte ve Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek miktarda öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz” hükmü yer almaktadır.
 
Diğer taraftan, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun ekli “K” Cetveli’nin “VI. Diğer Ödemeler” başlıklı 6. sırasında, “657 sayılı Kanun’un ek 32. maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın 540 Türk Lirası olarak ödenir. Bu ödeme; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır” denilmektedir.
 
Bu düzenleme doğrultusunda 6 Aralık 2010 tarihinde ilk defa öğretmen olarak ataması yapılanlar ile sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına görevlendirilen öğretmenler, hazırladığımız dilekçe ile okullarına müracaat ederek öğretim yılına hazırlık ödeneğini isteyebilirler.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET