gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İL VE İLÇE MEB MÜDÜRLÜKLERİNE GÖREVLENDİRMELERE İTİRAZ EDİLDİ.

Türk Eğitim-Sen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl/İlçe Şube Müdürü görevlerini vekâleten veya görevlendirmeler konusunda MEB'nın kendi yazısını yok saydığını dile getirdi.

12 Mart 2012 Pazartesi 10:11

 Türk Eğitim-Sen yazısı;

Milli Eğitim Bakanlığı yazısı ile eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmekte olan öğretmenlerden 5442 sayılı İl idaresi Kanunun kapsamında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl/İlçe Şube Müdürü görevlerini vekâleten veya görevlendirme ile yürütenlerin gözden geçirilerek, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yerine getirilmekte olan hizmetlerde aksama meydan gelmeyecek şekilde görevlendirmelerinin sona erdirilmesi kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarındaki asli görevlerine döndürülmeleri tüm valiliklerden istenmiştir.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı kendi çıkardığı “GENELGE”yi görmezden gelmektedir. İçeriği açık ve net bir şekilde bizzat Bakanlıkça hazırlanmış genelgeye bizzat aynı Bakanlıkça delinmeye devam edilmektedir.

Bu hususta Türk Eğitim-Sen olarak Valiliğe yazdığımız yazıya Kastamonu Valiliğince verilen cevapta, Genelge hükümlerine aykırı yapılan görevlendirmelerin MEB tarafından yapıldığı ifade edilmiştir.

Kendi çıkardığı görevlendirme kriterlerini yok sayarak, görevlendirmeler yapan MEB’e söz konusu görevlendirmelerin iptali için yazı yazdık.

 

Sayı    :GMT.430.00/645                                                                                                      07/03/2012

Konu  :Kastamonu İlindeki Geçici Görevlendirmeler 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

 

İlgi:       a) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 21/11/2011 tarih ve B08.İKG.016.03.00.010.06.01.3163-78102 sayılı yazısı

            b) Kastamonu Valiliği’nin 21/02/2012 tarih ve B.08.4.MEM.0.37.08.00.903.02.02-3047 sayılı yazısı

 

İlgi-1 yazı ile eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmekte olan öğretmenlerden 5442 sayılı İl idaresi Kanunun kapsamında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl/İlçe Şube Müdürü görevlerini vekâleten veya görevlendirme ile yürütenlerin gözden geçirilerek, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yerine getirilmekte olan hizmetlerde aksama meydan gelmeyecek şekilde görevlendirmelerinin sona erdirilmesi kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarındaki asli görevlerine döndürülmeleri tüm valiliklerden istenmiştir.

İlgi (a) sayılı yazıda ihtiyaç olması halinde Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde asaleten atanma şartları taşıyanlar arasından görevlendirme yapılması, normla sınırlı olmak üzere İl ve İlçe Milli Eğitim veya okul-kurum yöneticilerinin tercih edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 25.madde;

Görevler arası geçişler

"MADDE 25-(Değişik: 23.7.2010/27650 RG) (1) Görevler arası geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık başmüfettişliği, Bakanlık müfettişliği, iç denetçilik, hukuk müşavirliği, eğitim müfettişliği, mali hizmetler uzmanlığı görevlerinde bulunanlar ile şube müdürlüğü veya daha üst kadro unvanını kazanmış olmaları şartıyla ataşelik ve diğer müşavirlik görevlerinde toplam en az üç yıl süreyle bulunmuş olanlar, durumlarına uygun görevlere,

b) Asaleten şube müdürü görevinde en az iki yıl görev yapmış olanlar, ilçe millî eğitim müdürü veya il millî eğitim müdür yardımcısı görevlerine,

c) İlçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı görevlerinden birinde veya bu görevlerde toplam en az üç yıl asaleten görev yapmış olanlar, il millî eğitim müdürlüğü veya daire başkanlığı (bağımlı) görevlerine,

ç) (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az sekiz yıl görev yapanlar il millî eğitim müdürlüğü görevine,

d) Asaleten şube müdürü görevinde en az altı yıl görev yapmış olanlar, il millî eğitim müdürü veya daire başkanlığı (bağımlı) görevlerine,

e) (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az üç yıl veya (B) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az beş yıl ya da (A) tipi ve (B) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en az dört yıl asaleten görev yapanlar ilçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdür yardımcılığı görevlerine,

f) Millî eğitim müdürlükleri bünyesinde en az beş yıl süreyle mimar ve mühendis olarak görev yapmış olanlar, münhasıran yatırımlardan sorumlu olmak üzere millî eğitim müdür yardımcısı görevlerine,

atanabilirler.

(2) İlçe millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı olarak asaleten görev yapmakta olanların istemeleri halinde bu görevler arasında geçişleri yapılabilir.

(3) İl millî eğitim müdürü, genel müdür yardımcısı olarak asaleten görev yapmakta olanların istemeleri halinde bu görevler arasında geçişleri yapılabilir.

(4) İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğü görevlerine atanacaklarda aranan diğer şartların yanında öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olma şartı ayrıca aranır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz." şeklinde ifade edilmiştir.

Sendikamızca, İlgi (a) sayılı  yazı ve Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında yaptığı çalışma neticesinde, Kastamonu İlinde mevzuata ve hukuka aykırı uygulamanın devam ettiği tespit edilmiştir. Kastamonu Valiliğinin, uygulama kabiliyetinde olan görevlendirmelerle ilgili olarak Valilik makamının İlgi (b) sayılı  yazısı ile aşağıda adı geçen kişilerin görevlendirmesinin Bakanlığınızca yapıldığı belirtilmiştir.

 

Buna göre;

KASTAMONU                     

İLÇESİ

ADI SOYADI

GÖREV.GÖREVİ

OKULU

GÖREVİ

MERKEZ

AYHAN SELÇUK

ŞUBE MÜDÜRÜ

TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

ÖĞRETMEN

AZDAVAY

OĞUZ BOZDEMİR

ŞUBE MÜDÜRÜ

ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞT.

İHSANGAZİ

ŞABAN ÖZCAN

ŞUBE MÜDÜRÜ

İHSANGAZİ İÖO

DİN KÜLT. -ÖĞRETMENİ

KÜRE

SÜLEYMAN BİLİR

ŞUBE MÜDÜRÜ

CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU

SINIF ÖĞRETMENİ

ŞENPAZAR

HAMDİ MERT

ŞUBE MÜDÜRÜ

HARMANGERİŞ YİBO

SINIF ÖĞRETMENİ

                                              

Yukarıda izah ettiğimiz hususla ilgili, yapılacak iptallere müteakip görevlendirme yapılacak kadrolar için genel bir duyurunun yapılması ile şartları tutan birçok kişinin müracaatı söz konusu olacaktır. Anayasamızda yer alan "Hukuk Devleti" ilkesi prensibinde idarelerin, siyasi etki altında kalmadan, tarafsız bir şekilde yasalara uyarak, görev ve sorumluluğunu yapması, hukukun ve devlet adabının gereği olacaktır.

Türk Eğitim Sen olarak Kastamonu ilinde yapılmış görevlendirmelerin en kısa sürede iptal edilerek, Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi kapsamında tekrar yapılması hususunda;

 Gereğini arz ederiz.

 

 

 

 

 

 

                                               M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN                            İsmail KONCUK

                                               Genel Mevzuat ve Toplu                            Genel Başkan

                                               Görüşme Sekreteri

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET