gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞTE 2011 EK DERS ÜCRETLERİ

M.E.B. Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Merkezi ve Mahalli olarak düzenlenecek Hizmetiçi Kurs ve Seminerlerinde Ödenecek Ek ders ücretleri.

21 Şubat 2011 Pazartesi 14:28
İŞTE 2011 EK DERS ÜCRETLERİ

 05 Ocak 2011 tarih ve 27806 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile açıklanan aylık katsayısı (0,061954)  dikkate alınarak; 

01 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulanan Memur Maaş Katsayısı 0,061954 olup, buna göre kurs ve seminerlerde 1 (bir) saatlik brüt  Ek Ders  Ücreti  tutarını gösteren cetveldir
.
 ÜNVANI                                       Gösterge x Maaş Katsayısı            TUTARI

Profesör                                         300 x 0,061954                           18,58.TL

Doçent                                                 250 x 0,061954                           15,48.TL

Yardımcı Doçent                                 200 x 0,061954                           12,36.TL

Öğretim Görevlisi ve Okutmanı       160 x 0,061954                            9,91.TL

M.E.B.Öğretmen ve
Diğer Eğitim Görevlisi                        140 x 0,061954                            8,67.TL
 
Yarıyıl ve yaz tatili ile, Cumartesi-Pazar ve hafta içi saat 18.00 den sonra başlayan faaliyetlerde
150 x 0,061954


  AÇIKLAMA: Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararına göre;
 
Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri:
 Madde 7- (1) Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir.
 
Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller :
Madde 16-(1) (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden; a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET