gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KİMLER ALAN DEĞİŞTİRMELİDİR

Alan değişikliği Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerin lisans diplomalarına esas olan alanlarına geçirilmesi, ikinci bir üniversite okuyan öğretmenlerin istedikleri takdirde okudukları üniversiteye esas olan alana geçirilmesi ya da birden çok alana kaynaklık eden bölümlerin istediklerinde alan değiştirebilmesi şeklinde tarif edilebilir

04 Ekim 2014 Cumartesi 17:50
KİMLER ALAN DEĞİŞTİRMELİDİR

Alan değişikliği Milli EğitimBakanlığı'na bağlı öğretmenlerin  lisansdiplomalarına esas olan alanlarına geçirilmesi, ikinci bir üniversite okuyanöğretmenlerin istedikleri takdirde okudukları üniversiteye esas olan alanageçirilmesi ya da birden çok alana kaynaklık eden bölümlerin istediklerindealan değiştirebilmesi şeklinde tarif edilebilir

Plan ve program terimi iseilerideki durum ve olayları öngörüp prensipler zinciri ile bir takvim belirlemesanatıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı alandeğişikliği gibi her yıl yaptığı bir uygulamayı bu sene planlayamaması veprogramlayamaması  çok ilginçtir.MEByetkilileri sorulduğunda çalışmalar devam ediyor, kılavuz hazırlanıyor gibi leyte- lealle tarzı bir cevap vermesi çok yanlış bir davranıştır.

Programınızda olan bir çalışmanıntakvimi kamuoyuna açıklanmalıdır ki bu konu ile ilgili tüm paydaşlar kendipozisyonlarını alabilsinler. Oysa MEB alan değişikliği ile ilgili ketümdavranmaktadır. Kılavuzun içeriğinden çok takvimine takılanlar kadar takvimdençok içeriğe odaklanmış paydaş sayısı az değildir.

Bu nedenle MEB'e düşen öncelikligörev takvimi açıklamaktır. Takvim bazında açıklamanın akabinde de muhteviyatıkamuoyuna deklare etmek çok önemlidir.

Alan değişikliği kamuoyundayanlış anlaşılmakta ve algı çalışmaları ile de yanlış yere sürüklenmektedir.Oysa alan değişikliği MEB personelinin kendini yenilemesi ve geliştirmesi içinkamçılayıcı bir silah olarak görülmelidir. Lisans seviyesinde İkinci birüniversiteyi bir öğretmen ancak ve ancak alan değiştirmek için bitirir.

Lisans seviyeli bir bölümdenmezun olup da kendi mezuniyet alanında çalışanların bitirdiği üniversite ileparalel bir bölümde, alanda çalışmasından daha doğal ne olabilir ki.

Kamuda yan alan olarak bilinenuygulamayı da biz ikiye ayırarak incelemeyi doğru buluyoruz. Sınıf öğretmenliğibölümünden mezun olan ve yan alan dersleri alanların alan değiştirme taleplerihaklı bir talep olsa da yersiz bir durumdur. Yıllarca sınıf öğretmenliğiyaptıktan sonra yan alana geçmek çok yanlış bir uygulamadır. Bu noktadanhareketle Ömer Dinçer'in Milli Eğitim Bakanlığındaki bu uygulama isabetsiz biruygulamadır. Ancak bir kez bu uygulamanın yolu açıldığı için MEB'in bu konudaaksi bir tutum geliştirmesi ise tutarsız bir durumdur.

Diğer yan alan deyimi ise yükseklisans ve doktora ile kazanılan yan alan ki bize göre Talim ve Terbiye Kuruluyüksek lisans ve doktorayı lisans öğrenimlerinden mâadâ başka alanlardayapanların durumlarını ise yan alan olarak görmemelidir. Zira biyolojibölümünde doktora yapan kişi üniversitede öğretim görevlisi olsa biyologlarıyetiştiren bir hoca olacak kişi lisede biyoloji öğretmeni olamayacak. Bu bir çelişkidir. Yüksek lisansını tarih alanındayapan bir kişi üniversitede İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini verebilecekama lisede tarih öğretmeni olamayacak.MEB yüksek lisans ve doktorayı farklışekilde kategorize etmelidir.

Gelelim mağdurların alandeğişikliklerine. 90 saat teknoloji ve tasarım kursu almış ve 540 saat zihinselengelliler öğretmenliği kursu almış öğretmenlerimiz külliyyen mağdurdurlar.

Önce bu öğretmenler yukarda tâdâtedilen öğretmenliklere geçirildi. Mahkeme kararı ile bu öğretmenler eskialanlarına döndürüldü. Kurs ile tekrar eski alanlarna isteklilerin geçirilmesi gerekmektedir.Sertifika alanların behemehal bu alanlara istekleri doğrultusunda geçirilmelerive norma takılmamaları önemlidir.. Bu konu ile ilgili yasal düzenleme Talim veTerbiye Kurulu'nun 9 sayılı kararında yayımlandığından dolayı bu  bölümlere geçmek isteyenlerin korkmalarıgereken bir durum ortadan kalkmıştır. Yasal düzenleme olmadan  geçmekte sıkıntılar yaşanabilirdi. Bu nedenleMEB'in 9 sayılı kararı doğru ve yerindedir.MEB'i bu kararından dolayı tebrikediyoruz.

Uzun sözün kısası

1-Sertifikası olanlar 90 saatteknoloji ve tasarım sertifikası olanlar.

2-540 saat zihinsel engellileröğretmenliği kursunu alanlar.

3-Lisans diplomasına uygun olarak9 sayılı karara uygun olanlar.

4-İkinci üniversite bitirenler.

(Bizce yüksek lisans ve doktorayapanların da alan değiştirebilmesi gereklidir anacak MEB'in en kısa zamandayüksek lisans ve doktora eğitimi almış olanların kategorisini değiştirmelidir.MEBeğer tanımlamada sorun yaşıyorsa bir öneri yüksek lisans ve doktora eğitimialanlar  "ihtisas eğitimi"  olanlar şeklinde küçük bir değişiklikledurumu düzenleyebilir.

Alan değişikliğinde bir uyarı dayeni mezun olan ve göreve daha başlamayan öğretmen adaylarınadır. Alandeğişikliği tıpkı sizlerin elinizdeki diploma ile  göreve talip olduğunuz bölümlere aynı diplomaile tecrübeli abilerinizin alan değiştirmesi değil aslî alanlarınadöndürülmesidir.

Bir uyarı da branşöğretmenlerine: Üniversitede aynı sınıfta aynı bölümü okuduğunuz arkadaşınızhasbelkader sınıf öğretmenliğine atanmış siz de branşa atandı iseniz sınıfarkadaşınızın suçu nedir ya da ikinci bir üniversite okundu ise alandeğişikliği hak değil midir. Kimse kimsenin alanını ya da kadrosunu işgaletmiyor.

Bir uyarı da MEB'e:  İlk atama ya da branş öğretmenlerinin alandeğişikliği noktasındaki algı kirliliğini düzeltmek ve alan değişikliğini neolduğunu kamuoyuna daha doğru açıklamak ve algı oluşturmak bakanlığıngörevidir.

MEB'in alan değişikliğini kurban bayramı sonrası norm güncellemelerinidahi beklemeden yapması çok önemlidir. İlişik kesme noktasında ise aradönemde ilişik kesmek ile kasımda ilişik kesme arasında bizce bir fark yoktur.Bazen aşırı hassasiyetler, duyarlılıklar herkese zarar verebileceğini unutmamakgerekir.

Devletin âlî menfaatlerinikorurken vatandaşlarımızı mağdur etmememiz gerekli. Cumhurbaşkanımızın sık sıkkullandığı büyüklerimize ait şu söz bu konuda mânidardır. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın...


MURAT POLAT


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET