gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MALİYE BAKANLIĞI EK DERSİ DAVALIK OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı (Personel Genel Müdürlüğü) nün 07/07/2011 tarihli ve 48792 sayılı işlemi ile bu işleme dayanak teşkil eden Maliye Bakanlığı’nın 10.06.2011 tarih ve 7495 Sayılı Ek Ders konulu işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptaline karar verilmesi talebiyle Danıştay’ da Eğitim Bir Sen dava açtı.

27 Temmuz 2011 Çarşamba 14:30
Maliye Bakanlığı Ek Dersi Davalık Oldu

Dava dilekçesinde; 657 sayılı Kanunun 6111 Sayılı Kanunu’nun 106’ncı maddesi ile değişik 104’üncü maddesinin (E) bendinde yer alan “Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.” hükmünün ek ders ücretlerinin yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında da ödeneceğini açıkça ortaya koyan bir hüküm olduğunu, her ne kadar dava konusu işlemde Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararında “Ders niteliğinde yönetim görevi” başlıklı 10. Maddesi kapsamında yer alan personelden; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ek ödeme ile birlikte Kararın 10’uncu maddesinde kendileri için öngörülen ve fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden de yararlanan yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretlerinin Kararın 25’inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarındaki söz konusu düzenlemeler nedeniyle yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında ödenemeyeceği, 375 Sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin ek 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ek ödemeden yararlanamayan ancak Kararın 10’uncu maddesinde fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlanan yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ise kararın 25’inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki düzenlemeye istinaden yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında da ödenebileceği değerlendirilmektedir.” denilmekte ise de 6111 Sayılı Kanun gereği ek derslerin yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında da ödenmesi gerektiğini belirttik.
Diğer yandan; 6111 Sayılı Kanun’un 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre üst norm niteliğinde olduğunu ve hiyerarşik normlar sistemi olan hukuk düzeninde alt düzeydeki normlar yürürlüklerini üst düzeydeki normlardan aldığını, normlar hiyerarşisinin en üstünde evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduğunu ve daha sonra gelen kanunların yürürlüğünü Anayasadan, tüzüklerin yürürlüğünü kanundan, yönetmeliklerin ise yürürlüğünü kanun ve tüzükten aldığını, bir normun kendisinden daha üst konumda bulunan ve dayanağını oluşturan bir norma aykırı veya bunu değiştirici nitelikte bir hüküm getirmesinin mümkün olmadığını ifade edildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET