gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB MÜDÜR BAŞYARDIMCISI VE YARDIMCISI GÖREVLENDİRME TAKVİMİ

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirme takvimi belirlendi.

12 Ağustos 2016 Cuma 16:21
MEB MÜDÜR BAŞYARDIMCISI VE YARDIMCISI GÖREVLENDİRME TAKVİMİ

MEB tarafından müdürlüklere gönderilen yazıda; 2016 Milli Eğitim Bakanlığına BağlıEğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu eki takvime göre 12-29Temmuz 2016 tarihleri arasında "yazılı sınav sonucu müdür başyardımcılığıve müdür yardımcılığı görevlendirme" işlemlerinin yapılması gerekirken,yönetici görevlendirmelerine ilişkin yargı kararları gereğince eğitim kurumumüdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri 08/06/2016 tarihlie-posta ile ileri bir tarihe ertelendiği valiliklere bildirilmişti.


Mezkur sürece ilişkin alınan hukuki mütalaalar sonucumüdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri, aşağıda belirtilentakvim çerçevesinde yapılacaktır.


Yönetici görevlendirme iş ve işlemlerinin, MilliEğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine DairYönetmelik ile 2016 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına YöneticiGörevlendirme Kılavuzunda belirtilen hususlara göre yürütülmesi gerekmektedir.


Duyuruya çıkılacak okul/kurumlardaki müdürbaşyardımcılığı kadrolarının Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları YöneticilerininGörevlendirilmelerine Dair Yönetmelik'in 7'nci maddesinin 2'nci fıkrasına görealan önceliği, müdür yardımcılığı kadrolarının ise Yönetmelik'in 27'ncimaddesinin 4'üncü fıkrasına göre alan önceliği, 27'nci maddesinin 5 ve 6'ncımaddelerine göre cinsiyet önceliklerinin de belirtilerek ilin internetsitesinde duyurulması istendi. 

Takvim şu şekilde işleyecek:

- İl Milli Eğitim Müdürlüklerince müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri için kontenjanların girilmesi

11-12 Ağustos

- Yazılı sınav sonucu müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru

22-25 Ağustos

- Yazılı sınav sonucu başvuruların onaylanması

22-26 Ağustos

- Yazılı sınav sonucu müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına başvuru sonuçlarının açıklanması ve görevlendirme

29 Ağustos-9 Eylül

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET