gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB ÖĞRETMEN VE DİĞER PERSONEL İNCELEME SORUŞTURMA REHBERİ

Milli Eğitim Bakanlığında çalışan öğretmen ve diğer persoenel inceleme ve soruşturma işlemleri MEB Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan Rehber ile belirlenmiştir.

24 Nisan 2011 Pazar 23:59
MEB Öğretmen ve Diğer Personel İnceleme Soruşturma Rehberi

Milli Eğitim Bakanlığında çalışan öğretmen ve diğer personel inceleme ve soruşturma işlemleri MEB Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan Rehber ile belirlenmiştir.


Rehber için upload/MEB İnceleme Soruşturma ve Ön İnceleme Rehberi.rar tıklayınız....


Rehberde;

BİRİNCİ BÖLÜM
BAZI KAVRAMLAR VE TANIMLARI
 
BAZI KAVRAMLAR VE TANIMLARI 17
 
İKİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN SORUŞTURMASI
 
DİSİPLİN CEZALARI VE AMACI  31
DİSİPLİN CEZALARININ ÖZELLİKLERİ       31
DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ VE CEZA UYGULANACAK DAVRANIŞLAR       31
DİSİPLİN CEZASI UYGULANMASINDA TAKDİR HAKKI      37
DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLER       37
DİSİPLİN KURULLARI     38
DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ     39
DİSİPLİN CEZALARININ SİCİLDEN SİLİNMESİ VE GERİ ALINAMAMASI     39
DİSİPLİN CEZALARINDA ZAMANAŞIMI 40
DİSİPLİN CEZALARINI DÜŞÜREN HALLER              41
DİSİPLİN CEZALARINDA TEKERRÜR         41
ADAY MEMUR, VEKİL ÖĞRETMEN VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLE MEMURİYETTEN
AYRILANLARA DİSİPLİN CEZASI VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ            41
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA      42
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MEMUR SUÇLARI
 
GENEL AÇIKLAMALAR  47
4483 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN (On İnceleme Raporu Düzenlene¬cek) SUÇLAR            48
TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN SUÇLAR     48
DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ  48
GÖREVE İLİŞKİN SIRRIN AÇIKLANMASI                 49
KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ      49
KAMU GÖREVİNİN TERKİ VEYA YAPILMAMASI                 50
KAMU GÖREVLİSİNİN TİCARETİ               50
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA     51
BELGEDE SAHTECİLİK     53
237 SAYILI TAŞIT KANUNUNDA YER ALAN SUÇ 58
 
 
 
 
 
4483 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİRMEYEN (On İnceleme Raporu Düzenlenmeye¬cek) SUÇLAR          59
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA
MÜCADELE KANUNUNDA YER ALAN SUÇLAR    59
ZİMMET              59
İRTİKAP               61
RÜŞVET 62
DEVLET SIRLARINA KARŞI SUÇLAR VE CASUSLUK             65
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMAMASI, GERÇEĞE AYKIRI AÇIKLAMA, GERÇEĞE AYKIRI
BİLDİRİMDE BULUNMA, HAKSIZ MAL EDİNME, MAL KAÇIRMA VEYA GİZLEME 65
DİĞER KANUNLARDA YER ALAN BAZI FİİLLER VE SUÇLAR             66
TAKİBİ ŞİKÂYETE BAĞLI SUÇLAR               67
SORUŞTURULMASI İZNE BAĞLI SUÇLAR               68
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İNCELEME, SORUŞTURMA VE ÖN İNCELEME
 
İNCELEME VE SORUŞTURMA İŞLEMİNİN ANLAMI 71
İNCELEME VE SORUŞTURMA KONULARI VE ÇEŞİTLERİ 71
MÜFETTİŞLERİN SORUŞTURMA YAPMA SIFAT VE YETKİLERİ 72
İNCELEME, SORUŞTURMA VE ÖN İNCELEME EMRİ VEREBݬLECEK MAKAMLAR 73
ÖN İNCELEME VE SORUŞTURMA EMİRLERİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKLİ HUSUSLAR 75
SORUŞTURMACININ HAREKET TARZI, HAZIR¬LIK AŞAMASI VE İZLENECEK YOL 77
ADLÎ İŞLEMLERDE KİMLERİN MEMUR SAYILACAĞI 80
SUÇTA ORTAKLIĞI BULUNAN DİĞER BAKANLIK MEMURLARI HAKKINDA İŞLEMLER 81
KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN KİŞİLERİN SUÇ VE KUSURDA ORTAKLIĞI BULUNMASI
HALİNDE İZLENECEK YOL             82
NAİPLİK VE İSTİNABE    82
BİLİRKİŞİ TAYİNİ VE UYULACAK ESASLAR            83
İHBARLAR KARŞISINDA MÜFETTİŞİN YAPACAĞI İŞLEMLER        83
TUTUKLU, SAĞIR, DİLSİZ VE YABANCILARIN İFADELERݬNİN ALINMASI               84
MÜLKİ AMİR VE BENZERİ KİŞİLERİN İFADELERİNİN ALINMASI  84
SORUŞTURMACININ / ÖN İNCELEMECİNİN REDDİ VEYA ÇEKİLMESİ       84 SAVUNMA HAKKI    84
TEVSİ-İ TAHKİKAT          85
DİSİPLİN SORUŞTURMASI / İDARİ SORUŞTURMA           86
DİSİPLİN SORUŞTURMASI ve DAYANDIĞI KANUNLAR 86
SORUŞTURMAYA GEÇİLMESİNİ GEREKTİREN DURUMLAR          87
SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİ VE İNCELEME / SORUŞTURMA RAPORUNUN DÜZENLENMESİ           87
EVRAK İNCELENMESİ, DELİL TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ        88
İFADELERİN ALINMASI   88
SONUÇ ÇIKARMA          89
BELGELERİN TASNİFİ      89
SORUŞTURMA RAPORUNUN YAZILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR       89
SORUŞTURMA RAPORUNUN BÖLÜMLERİ           90
SORUŞTURMA RAPORUNUN İLGİLİ MAKAMA SUNULMASI       93
 
 
 
 
ÖN RAPOR VE DÜZENLENMESİNİ GEREKTİREN HALLER                 93
İNCELEME RAPORU        93
ÖN İNCELEME (ADLÎ SORUŞTURMAYA ESAS İNCELEME)               94
MEMURLAR VE   DİĞER   KAMU   GÖREVLİLERİ   HAKKINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMAYA GEÇİLMESİNİ GEREKTİREN DURUMLAR       94
ÖN İNCELEME İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE ÖN İNCELEME RAPORUNUN DÜZENLENMESİ 95
EVRAK İNCELENMESİ, DELİL TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ        95
İFADELERİN ALINMASI 96
SONUÇ ÇIKARMA           97
BELGELERİN TASNİFİ      97
ÖN İNCELEME RAPORUNUN YAZILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR         97
ÖN İNCELEME RAPORUNUN BÖLÜMLERİ            98
ÖN İNCELEME RAPORUNUN İLGİLİ MAKAMA SUNULMASI        100
TANIKLIK             101
TANIKLARIN ÇAĞRILMASI           101
TANIKLIKTAN ÇEKİNME HALLERİ VE YEMİN        101
TANIK VE BİLİRKİŞİ YEMİN METNİ           102
KAMU DAVASINI ORTADAN KALDIRAN SEBEPLER           103
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
İNCELEME ve SORUŞTURMA ile ÖN İNCELEMEDE KULLANILAN
BAZI BELGE ÖRNEKLERİ
 
İNCELEME VE SORUŞTURMA İLE ÖN İNCELEMEDE KULLANILAN BAZI BELGE ÖRNEKLERİ 107
 
ALTINCI BÖLÜM
BAŞVURULABİLECEK BAZI KANUNLAR VE YÖNETMELİKLER
 
1739 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU 159
3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN161
3797 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN162
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU           163
1702 SAYILI İLK VE ORTA TEDRİSAT MUALLİMLERİNİN TECZİYELERİ HAKKINDA KANUN                179
4357 SAYILI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN KADROLARINA, TERFİ, TALTİF VE
CEZALANDIRILMALARINA   DAİR KANUN 181   
5525 SAYILI MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN 182
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN             183
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU            186
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU          219
5816 SAYILI ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN  236
3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE
KANUNU            237
7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU              242
 
 
 
 
3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN               246
2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULU KANUNU             247
237 SAYILI TAŞIT KANUNU          262
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU        266
5072 SAYILI DERNEK VE VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİNE
DAİR KANUN     271
2860 SAYILI YARDIM TOPLAMA KANUNU            272
625 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU           276
5176 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI HAKKINDA KANUN 283
DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 285 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 291
DEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ           300
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ             306
DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MURACAATLARI HAKKINDA YONETMELİK              320
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE
DAİR YÖNETMELİK          323
DEVLETE VE KİŞİLERE MEMURLARCA VERİLEN ZARARLARIN NEVİ VE MİKTARLARININ
TESPİTİ, TAKİBİ, AMİRLERİN SORUMLULUKLARI, YAPILACAK DİĞER İŞLEMLER
HAKKINDA YONETMELİK 325
BİRDEN FAZLA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINI İLGİLENDİREN SORUŞTURMALARDA GÖREVLENDİRİLECEK MÜFETTİŞLERİN GÖREVLENDİRME BİÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 328
BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER
HAKKINDA YÖNETMELİK             329
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL - AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ     339
MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ 345
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YONETMELİK      374
 
YEDİNCİ BÖLÜM
BAZI YARGI KARARLARI
 
BAZI YARGI KARARLARI                381
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET