gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB YÖNETİCİ ATAMA AÇIKLAMASI YAPTI

Yönetici Atamada Sınav Puanının Kullanılmasıyla İlgili MEB Açıklama Yaptı

08 Mart 2011 Salı 12:19
MEB Yönetici Atama Açıklaması Yaptı

 Sonuçlar açıklandıktan son- raki ilk iş gününde il millî eğitim müdürlüğüne dilekçe ile iptal ettirenler sınav puanını kullanabilecektir. Personel Genel Müdürlüğü 07.03.2011 tarihinde 897/15038 sayılı yazıyla Danıştay 2. Daire 2010/3228 esas no ile yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerine açıklama gönderdi.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzu’nun 2. bölümünün 12. Maddesi; “Ataması yapılan yöneticiler bu isteklerinden vazgeçmeleri halinde tercih yapacak diğer adayların mağduriyetine sebebiyet verilmemesi bakımından atama sonuçlarının açıklandığı günü takip eden ilk iş gününde il millî eğitim müdürlüğüne dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bir sonraki yönetim kademeleri duyurusuna başvuramayacaklardır” demektedir. Örnek olarak: “Müdürlük için başvuruda bulunan bir müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısının 27 Ocak 2010 tarihinde müdürlüğe atanması durumunda bu isteğinden vazgeçtiğini 28 Ocak 2010 tarihine kadar yazılı dilekçe ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmesi gerekecektir” denilmektedir.

Durum böyleyken Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin Dördüncü Bölümünün Seçme Sınavı konulu 11/5.maddesi “Yönetici adayları hangi yönetim görevi için sınava girmişler ise almış oldukları puanlar yalnızca o yönetim görevi için geçerlidir. Bir sınav sonucuna dayalı olarak ancak bir kere atama yapılabilir” dediğinden sınav puanı bir sonraki duyurularda kullandırılmıyor ve başvuru hakkı verilmiyordu. Konuya ilişkin Danıştay 2. Daire 2010/3228 esas no ile yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bakanlık, ifade edilen durumdaki personele yeniden başvuru hakkı verilmesini istedi.

Milli Eğitim Bakanlığının İl Milli Eğitim Müdürlüklerine Yazdığı Yazı

Yönetici Atama Uygulama Kılavuzunun Üçüncü bölümünün 36 ve 37.sorularına verilen cevaplar yönünden verilen kararda yürütmenin durdurulması nedeniyle bu karar 36 ve 37.soruların kılavuza girdiği tarihten sonra yapılan atamalarıda kapsaması gerekmektedir.

Ataması yapılan adaylar iptal için dilekce verselerde vermeselerde uygulama kılavuzundaki 36. soru-cevap göre sınav hakkını kullanmış olacaklardı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yönetici atamalarında sınav puanıyla yöneticiliğe başvurup, ata- ması yapıldıktan sonra devam eden ilk iş günü atama işleminin iptalini yaptıranların sınav puanını yeniden kul- lanabileceğine dair açıklama yaptı.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET