gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMUR-SEN BAŞKANININDAN YÖK BAŞKANINA PERSONEL SORUNLARI

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ı ziyaret etti. Öğretim görevlilerinin kadro ve sicil gibi önemli sorunları dile getirildi

29 Ocak 2011 Cumartesi 04:54
Memur-Sen Başkanınından YÖK Başkanına Personel Sorunları

Ziyarette, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Halil Etyemez, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Esat Tektaş, Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Ramazan Çakırcı da hazır bulundu.
 
Üniversitelerde yaşanan sorunları, çözüm önerileriyle birlikte Özcan’a sunan Gündoğdu, ilettikleri sorunların çözüme kavuşturulması durumunda üniversite çalışanlarının önemli oranda rahatlayacağını söyledi.
 
Akademisyen olup, askerlik görevini yapmayan öğretim elemanlarının, öğretim elemanı ihtiyacı olan üniversitelerde, Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki asker öğretmen modelinde olduğu gibi, belli bir süre görevlendirme ile askerlik hizmeti yapmalarının sağlanması yönünde çalışma yapılması talebini Özcan’a ileten Gündoğdu, öğretim üyelerinin kademe/derece ilerlemelerindeki sınırlamaların kaldırılmasını, 2547 sayılı Yasa’nın 33 ve 35. maddelerine göre doktora yapan araştırma görevlilerinin, doktoralarını tamamlamalarını müteakip en geç bir yıl içerisinde öğretim üyeliği kadrolarına atanabilmesinin sağlanmasını istedi.
 
Doçentlik sözlü sınavlarının görsel ve işitsel olarak kayıt altına alınması gerektiğini ifade eden Gündoğdu, “Doçent unvanı alan öğretim elemanları, üniversitesinde kadro ihdas edilerek, iki ay içerisinde doçentlik kadrosuna atanmalıdır” dedi.
 
Gündoğdu’nun, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’a ileterek, çözüme kavuşturulmasını istediği diğer sorunlar ve çözüm önerilerimiz şunlar:
 
-Doçentliğe Yükselme ile ilgili olarak yürürlüğe konulan yönetmelik, kişinin akademik faaliyet yapabileceği ve KPDS kapsamında bulunan bir dilden 65 almasını yeterli görmesine rağmen Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), üç dilde ısrar etmektedir. Bu yüzden Eski Türk Edebiyatı branşından bir öğretim üyesinin Farsçadan, Din Eğitimi çalışan bir öğretim üyesinin de Arapçadan aldığı puanlar dikkate alınmamaktadır. Yönetmelik ve ÜAK kararları uyumlu hale getirilmelidir.
 
-Özellikle yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelerde akademik personele ödenen tazminatlardan üniversite idari personeli yararlanamamaktadır. Akademik personele verilmekte olan Üniversite Geliştirme Ödeneği’nden idari personelin de yararlanması sağlanmalıdır.
 
- Öğretim elemanlarının sicil sistemi, subjektif değerlendirmelere imkan tanıyan iki maddeden oluşmaktadır. Sicil sistemi kaldırılarak objektif kriterlere dayalı yeni bir değerlendirme sistemi geliştirilmelidir.
 
- Rektör seçimlerinde öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman gibi öğretim elemanlarının dışında kalan öğretim üyelerinin oy kullanma hakkının bulunması rencide edicidir. Rektör seçimleriyle ilgili kriterler, bütün üniversite çalışanlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
 
- Öğretim elemanlarının ders ücretleri çok düşük düzeyde kalmıştır. Günün şartlarına uygun hale getirilmelidir.
 
- Eşit işe eşit ücret kapsamında profesör ve kıdemli doçentlerin ücretlerinde iyileştirme yapıldı. Yeni doçent ve yardımcı doçentler başta olmak üzere diğer öğretim elemanları ile idari personelin ücretlerinde ise iyileştirme yapılmadı. Bu kadrolarda çalışanlara da eşit işe eşit kapsamında iyileştirme yapılmalıdır.
 
- Üniversitelerde çalışan şefler 1. kademe yöneticilik görevini yürütmelerine rağmen memur kadrolarında olan personelle aynı ücret almaktadırlar. Şeflerin mağduriyetinin giderilmesi için özel hizmet tazminatı oranları yeniden düzenlenmelidir.
 
- Üniversite senatosu ve yönetim kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmalı, üniversite personeli ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda, karar verici kurullara sendika temsilcisi dâhil edilmelidir.
 
-Üniversitelerde sendikaların işyeri temsilciliği için yer tahsisi yapılmalıdır.
 
- Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki üniversitelerimiz komşu ülkelerden, başta tıp olmak üzere birçok alanda lisans ve lisansüstü programlarına öğrenci almak arzusundadır. Bu konuda yabancı öğrencilere gereken kolaylık sağlanmalı, YÖK Yasası, evrensel değerleri önceleyen bir yapıya kavuşturulmalıdır.
 
- Öğretim elemanlarının üniversiteler arasındaki geçişlerine kolaylık getirilmelidir. İlana gidilmesi, sınav yapılması, dosyaların hazırlanarak jürilere gönderilmesi gereksiz bir formalite ve masraftan öteye bir anlam ifade etmemektedir.
 
- Üniversitelerimizin Döner Sermaye mevzuatı Tıp fakülteleri ekseninde hazırlanmıştır. Tıp fakültelerinde görevli öğretim elemanları ve idari personele hangi miktarlarda katkı payı ödeneceği ayrıntılı bir şekilde izah edilmiştir. Oysa diğer birimlerde Döner Sermayeye gelir getirici bir katkısı bulunan personele nasıl bir ödeme yapılacağı netleştirilmemiştir. Örneğin, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eylül 2010’da Genel Yetenek Sınavı’yla Beden Eğitimi, Resim ve Müzik Öğretmenliği’ne aldığı öğrencilerden önemli miktarda ücret alarak Döner Sermayeye yatırmıştır. Ancak şu ana kadar Rektörlük, ‘Sayıştay zimmet çıkarır’ korkusuyla hafta sonları dahil günlerce emek sarf eden personele ödeme yapmamış, görüşüne başvurulan Maliye Bakanlığı’ndan ise henüz cevap alınamamıştır. Aynı şekilde formasyon öğrencilerinden alınan harç bedelleri Döner Sermayeye yatırılmış, ancak öğretim elemanlarına ve idari personele ödeme yapılmasında sıkıntılar aşılamamıştır.
 
- Farklı kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak isteyen idari personele rektörlüklerce muvafakat verilmemektedir. Kurumlararası yer değiştirmelerde muvafakat işlemleri belli kriterlere bağlanmalıdır.
 
 *    SORUNLARIN ÖNEMLİ BİR KISMI YENİ YASADA ÇÖZÜME KAVUŞTURULACAK
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, sorunların önemli bir kısmının yeni YÖK Yasası’nda çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Öğretim elemanlarının sicil sistemi ile ilgili bir çalışma yaptıklarını belirten Özcan, rektör seçimlerinde öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman gibi öğretim elemanlarının oy verme konusunu ise, yeni Yasa’da çözeceklerini kaydetti.
 
Özcan, üniversite senatosu ve yönetim kurullarında sendika temsilcisi bulundurulması, üniversite personeli ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda, karar verici kurullara sendika temsilcisinin dâhil edilmesi ve üniversitelerde sendikaların işyeri temsilciliği için yer tahsisi yapılması konularında rektörlüklere yazı yazacağını dile getirdi.
 
Özcan, komşu ülkelerden üniversitelerimizin lisans ve lisansüstü programlarına girmek isteyen yabancı öğrencilere kolaylık sağlanması taraftarı olduğunu vurgulayarak, başta Amerika olmak üzere birçok yabancı ülkenin bu konuda Türkiye’ye zorluk çıkarmadığını söyledi. Özcan, bu sorunun da, yeni Yasa’da yapacakları düzenlemeyle giderileceğini belirtti.
 
Tıp fakülteleri eksenli hazırlanan Döner Sermaye mevzuatına da değinen Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, “Tıp fakülteleri ile diğer birimleri ayırdık. Üniversitelerin Döner Sermaye mevzuatı ile ilgili bir formül var. Ödemeler o formüle göre yapılacak” şeklinde konuştu.

Kaynak: http://www.memursen.org.tr/haberdetay.php?fide=2168

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET