gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCILARI ROTASYON MAĞDURU

Yönetmelik ve KHK değişiklikleri ile MEB müdür/müdür yardımcıları rotasyona dava açıyor.

10 Aralık 2011 Cumartesi 07:27
Müdür Müdür Yardımcıları Rotasyon Mağduru

 09/08/2011 tarih ve 28020 sayılı Resmi Gazete de Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik ile 13.08.2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Değişiklik yapılan yönetmelik ile Zorunlu Yer Değiştirme Sureti İle Atamalar başlıklı 22/3. maddesi uyarınca eğitim kurumu müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarından görev yaptıkları eğitim kurumunda kesintisiz 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulmuşlardır.

14/09/2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayımlanarak, 37/7 maddesi ile İl millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü ile okul ve kurum müdürlerinin zorunlu yer değiştirmeye tabi oldukları düzenlenmiştir.

KHK'da müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları rotasyona tabi olacaklarına ilişkin düzenleme bulunmamasına rağmen uygulamaya devam edilmiştir.


14/09/2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 652 sayılı KHK'nın 37/7. maddesi yeniden 02/11/2011 tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 662 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmiştir. Yeni KHK'nın "Atama" başlıklı, 37. maddesi. 7. fıkrasında; "İl millî eğitim müdürü, il eğitim denetmeni, ilçe millî eğitim müdürü, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü, okul ve kurum müdürü ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılır. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir." Denilmektedir. Bu düzenlenme bir anlamda Milli Eğitim Bakanlığı’nca yanlış işlem tesis ettiğinin ispatlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nca KHK ile yapılan bu değişiklik ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görev yapanların zorunlu yer değişikliğine tabi tutulmuşlardır.


Böylece KHK değişiklik öncesi yapılan yer değiştirmelere dayanak oluşturulmuştur. Ancak, KHK değişiklik öncesi yapılan değiştirmeler hukuki dayanaktan uzak kalmışlardır. 
KHK'da son yapılan değişiklikten önce müdür başyardımcılarına ve müdür yardımcılarına yapılan rotasyon işlemlerinin iptali amacı ile dava yoluyla hak aranmaktadır.KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET