gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MÜFETTİŞ,MEMUR VE HİZMETLİLERE TÜRKEĞİTİM-SEN SAHİP ÇIKTI

Türk Eğitim Sen'in yaptığı açıklama : MEMUR VE HİZMETLİLERE EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ TEKLİFİMİZ TBMM’DE

28 Ocak 2011 Cuma 12:17
Müfettiş,Memur ve Hizmetlilere Türkeğitim-Sen Sahip Çıktı

Türk Eğitim Sen olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğumuz Kanun değişikliği teklifinde; eğitim-öğretimin ayrılmaz bir parçası olan memur ve hizmetliler ile ilköğretim müfettişlerinin de eğitim-öğretime hazırlık ödeneği hakkından yararlanabilmesi için Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na eklenecek geçici madde ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun Ek madde 32 maddesinin değiştirilmesi yönünde teklifte bulunduk.  

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET