gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRMEDE 3YILLIK SÜRE NASIL HESAPLANIR?

"Görevli oldukları eğitim kurumu kapatılan, norm kadro uygulaması nedeniyle görevli oldukları eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları ya da haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilir." hükümleri gereğince,

22 Nisan 2011 Cuma 08:56
Öğretmen Yer Değiştirmede 3Yıllık Süre Nasıl Hesaplanır?

06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin "İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 26. maddesi, 1.fıkrasındaki "Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf tutulanlar ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlardan bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler" hükümlerindeki 3 yıl şartının aranmasında,

 

aynı maddenin 15. fıkrasındaki "Görevli oldukları eğitim kurumu kapatılan, norm kadro uygulaması nedeniyle görevli oldukları eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları ya da haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilir." hükümleri gereğince,

 

Öğretmenlerden görevli oldukları eğitim kurumu kapatılan, norm kadro uygulaması nedeniyle görevli oldukları eğitim kurumunda norm kadro fazlası olanların il iç yer değiştirme isteklerinde 3 yıllık sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen sürelerde birlikte değerlendirilecektir.

 

Aynı yönetmeliğin "GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre 2010 ve 2011 yıllarında yapılacak isteğe bağlı il içi yer değiştirmeye esas alınan bulunduğu eğitim kurumunda çalışma süresi “2” yıl olarak uygulanır." maddesindeki hükümlere göre de 2011 yılında 3 yıllık süre 2 yıl olarak kabul edilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET