gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRETMENLERDE 2011 ALAN DEĞİŞİKLİK GERÇEKLEŞMELERİ

2011 Öğretmenlerin Alan Değiştirme Kılavuzu Öğretmenlerde 2011 Alan Değişiklik Gerçekleşmeleri

22 Haziran 2011 Çarşamba 18:03
Öğretmenlerde 2011 Alan Değişiklik Gerçekleşmeleri

GENEL AÇIKLAMALAR
3.1. Mezun olduğu “alan”ı dışında atanan veya öğrenimleri birden fazla “alan”a kaynak olanlar ile başka bir “alan”da yüksek öğrenimi bitiren öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve mezuniyetlerinin Talim ve Terbiye Kurulunun ilgi (c) kararında atanacağı “alan”a uygun olması kaydıyla atanabilecekleri alanlara, alan değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.
3.2. Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilecektir.
3.3. Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin alan değişikliğinin iptali” istekleri dikkate alınmayacaktır.
3.4. Alan değişikliği isteğinde bulunan öğretmenler, öğretmenleri ilgili mevzuatı gereği atanan; Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liselerinin öğretmenleri, Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenleri ve halk eğitim merkezlerindeki öğretmenler bu eğitim kurumları hariç Bakanlıkça açık ilan edilen diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
3.5. Alan değişikliği yapılan öğretmenler, 31/12/2011 tarihine kadar, il içinde yer değiştirme talebinde bulunamayacaktır. Ancak, il içi ve iller arasında görev yeri değişikliği gerçekleştirilen öğretmenler, atandıkları yerde göreve başlamış olmak kaydıyla alan değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir. Alan değişikliği yapılanların, varsa il içi sıraları iptal edilecektir.
3.6. 2011 yılı alan değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerden;
 İlgi (c) karar eki Çizelge’ye göre, geçebileceği “alan”a kaynak olan yüksek öğretim programlarından mezun olan öğretmenler, ilan edilen “alan”lara,
 
“Alan değişikliği” isteğinde bulunabileceklerdir.
 Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları; şlgi (a) ve (b) Yönetmelikler ile İlgi (c) karar gereğince EK-1 Takvim’de belirtilen tarihler arasında Bakanlığımızın http://mebbis.meb.gov.tr internet adresindeki "Alan Değiştirme Elektronik Başvuru Formu" ile yapılacaktır. Ancak, Başvuru Formu eğitim kurum müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.
 Sağlık eğitim enstitüsü mezunu iken sağlık eğitim fakültesi sağlık eğitim bölümünde 3+1 lisans tamamlamış olanlar, "sağlık bilgisi ya da sağlık/hemşirelik alanı”na,
 
 Alanını değiştirmek isteyen eğitim kurumu yöneticileri, sadece kendi kurumunu tercih etmek suretiyle kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda, geçecekleri “alan”da ders yükü bulunması şartıyla yöneticilikleri üzerinde kalmak üzere, lisans düzeyindeki öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri “alan”lara,
 
 Eğitim kurumu yöneticileri, kendi kurumu dışında Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak olan diğer eğitim kurumlarına,
 
“Alan değiştirme” isteğinde bulunabileceklerdir.
3.7. Eğitim kurumu yöneticilerinin, bulunduğu eğitim kurumu dışındaki tercihlerinden herhangi birine atanmaları hâlinde, atananların yöneticilik görevleri sona erecektir.
3.8. Merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatında geçici görevlendirilenlerden, “alan değişikliği” gerçekleştirilenlerin görevlendirmeleri sona erecektir.
3.9. “Alan değiştirmek” için başvuruda bulunacakların Elektronik Başvuru Formu’nu doldurmadan önce, MEBBşS Özlük Modülü’ndeki bilgilerini kontrol etmeleri ve bu bilgilerin güncellemesini sağlamaları gerekmektedir. Aksi hâlde, başvuru onay işleminden sonra Başvuru Formu üzerindeki bilgilerde değişiklik yapılmayacaktır.
 
Ayrıca, Başvuru Formu’ndaki hizmet puanı ile görev kaydındaki hizmet puanının farklı olmaması konusundaki kontrol işlemi titizlikle yapılacaktır. Başvuruları Bakanlıkça da uygun görülenlerin alan değişikliği işlemleri, “alan”lara göre norm açığı sınırlılığında, EK-1 Takvim’de belirtilen tarihte gerçekleştirilecektir.
3.10. En son Bakanlık atama kararnamesindeki “alan”ı ile MEBSİS Özlük Modülü’ndeki Bakanlık atama “alan”ı farklı olanların belgeleri, gerekli düzeltmenin yapılabilmesi için Personel Bilgi Yönetim Sistemi Yönetim, Denetleme ve Koordinasyon şubesinin İletişim Adresleri (3)’ne gönderilecektir.


upload/2011 Öğretmenlerin Alan Değiştirme Kılavuzu - 17_06_2011.pdf


BAŞVURU İÇİN https://mebbis.meb.gov.tr/login1.aspx TIKLAYINIZ...
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET