gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRETMENLERE YEMEK KATKI PAYI ÖDENMELİDİR

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, Merkezi Yönetim Bütçe Uygulaması Günlük Yemek Bedeli Ödeneği politikasıyla memurlar arasında büyük bir ayrımcılık yaşandığını, aynı yemeği yiyen memurlar arasında farklı katkı payları belirlenerek, memurlar arasında mevki ve kıdem farkına göre farklı oranlarda yemek bedeli ödediğini ve bu sistemin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

02 Şubat 2011 Çarşamba 14:04
Öğretmenlere Yemek Katkı Payı Ödenmelidir

ÖĞRETMENLERİN YEMEK KATKI PAYLARI ÖDENMELİDİR

Yıllardır süren bu haksızlığın başka uygulamalarla da katmerlendiğini söyleyen DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, Maliye Bakanlığının genelgeleriyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerine günlük yemek bedeli tahsis edilmişken yemek yemeyen memurlara bütçeyle tahsis olunan yemek bedellerinin ödenmediğini de kaydederek, Adaletsizlik bununla da kalmıyor. Aynı zamanda birçok kamu kuruluşunda devletin vermiş olduğu katkı payları hariç olmak üzere ekstradan 50 – 75 TL civarlarında yemek ücreti alınmasına devam ediliyor, dedi.

Memurlar arasında kalori hesabına göre değil, gösterge ve mevkilerine göre yemek bedeli belirlendiğini ve yemek yemeyen memurların katkı payları kendilerine ödenmediği için devlet eliyle hak gaspı yaşandığını kaydeden Gürkan Avcı, Öte yandan bir adet ekmeğin 1 TL olduğu günümüz şartlarında verilen 1 TL’lik günlük yemek bedeli oldukça gülünç kaçmaktadır. Biz devletin ödediği yemek katkı paylarının komik oranlarla anılmaktan kurtarılarak, gerçekçi rakamlara belirlenmesini istiyoruz. Öte yandan başta öğretmenler olmak üzere, yemek yemeyen memurların yemek katkı paylarının maaşlarına yansıtılmasını istiyoruz, dedi.

YEMEKHANELERDEKİ KAST SİSTEMİ KALDIRILMALIDIR

Devlet dairelerindeki yemekhanelerde, kölelik dönemlerinden kalma ilkel kast sistemi uygulamalarının devam ettiğini söyleyen Gürkan Avcı, Çoğu devlet kurumlarında yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları, hizmetli, şef, öğretmen gibi şube müdürü makamının altındaki kamu görevlileri yemekhanelerde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmektedir. Yemekhanelerde müdür, amir ve bürokratlara özel bir bölümde kaliteli tabak, kaşık ve çatalla masalarına yemek servisi yapılıyor. Öğretmen, memur ve hizmetliler ise ayrılmış başka bir bölümde kuyruğa girerek tabldotlarla yemeklerini alıyor. Yemekhanelerde bir aşağılama ve insan hakkı ihlali yaşanmaya devam ediyor, dedi.

Memurlar arasında ayrımcılık, küçümsenme ve aşağılanma yapılamayacağını, onursal konumu bakımından sıradan bir memur ile bir müsteşarın eşit olduğunu hatırlatan DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, Ayrı yemekhaneler, ayrı ikram ve sunumlarla makamların kutsal birer mekân olarak sunulması yanlıştır ve insan haklarına da aykırıdır. Kamudaki mevcut uygulama insanı değil, makamı yücelten bir anlayışın tezahürüdür. Ki bu durumun onur eşitliğine de aykırıdır. Devlet, memurunun onurunu ayaklar altına almamalıdır. Yemekhanelerdeki ilkel kast sisteminin derhal son bulmasını istiyoruz. Lojmanlarda memur ve hizmetlilere bodrum katlarının layık görülmesi yetmezmiş gibi yemekhanelerde de müdür ve amirlere özel bir bölümde yemek servisi yapılması en nazik ifadeyle utanç verici bir durumdur. Sendika olarak konunun takipçisi olacağız, dedi.

Memurların yemek bedelleri ile ilgili ve yemekhanelerde yaşadıkları sıkıntılarıyla alakalı sorunlarını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiklerini söyleyen DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, Sayın Başbakandan bu sorunlara müdahil olmasını ve bu çifte standardı ortadan kaldırmasını bekliyoruz. Aksi halde bu sorunlar uzun vadede çözülemeyeceği gibi, kimi bakanlıklarda çözüme kavuşturulmuş, kimi bakanlık ve devlet dairelerinde devam eder durumda kalacaktır. Biz tüm memurların yemek ve yemekhane odaklı sıkıntılarının toptan çözüme kavuşmasını istiyoruz, dedi.
D. Eğitimciler Sendikası
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET