gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRETMENLERİN AYLIKSIZ İZİNDE HİZMET PUANI VERİLMESİ

Aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen tüm sürelerinin görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı verilerek değerlendirilmesi ve farklı uygulamalara meydan verilmemesi için Türk Eğitim Sen MEB'e yazı gönderdi.

26 Haziran 2015 Cuma 00:38
ÖĞRETMENLERİN AYLIKSIZ İZİNDE HİZMET PUANI VERİLMESİ

17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler” başlıklı 41. Maddesinin 1. Fıkrasının b Bendi; “ 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde kapsamında devlet memuru statüsünde geçirilen süreler, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri, askerlikte geçirilen hizmet sürelerinin tamamı ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir. ” şeklinde düzenlenmiştir.

Ancak, uygulamada 4688 sayılı kanun kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri için uygulanacak hizmet puanının hesabında yönetmelik yayın tarihinden önce aylıksız izne ayrılan dönemler için bu puanın verilmesinde farklı uygulamalar olması üzerine Türk Eğitim Sen Bakanlığa gönderdiği yazıda  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen tüm sürelerinin görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı verilerek  değerlendirilmesi ve farklı uygulamalara meydan verilmemesi için İllerin uyarılması hususunda talepte bulundu.

K:Türk Eğitim sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET