gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU (2011)

Öğretmenler; sağlık, eş ve öğrenim durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler kapsamında, özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak, bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirilecektir. Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu (2011)

14 Temmuz 2011 Perşembe 09:37
Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu (2011)

Öğretmenler; sağlık, eş ve öğrenim durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler kapsamında, özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak, bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirilecektir.
İl içinde ve iller arasında yapılacak özür durumuna bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru ve başvurular birlikte alınacaktır. Yer değiştirme suretiyle atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacaktır. Yer değiştirmelere ilişkin başvuru ve atamalar, EK-1 Takvim’de gösterildiği şekilde yapılacaktır. Ancak, teknik sorunlar ya da olağandışı durumlar nedeniyle EK-1 Takvim’de değişiklik yapılabilecektir.
Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış veya yarıyıl tatilinin son günü, yaz tatili için 31 Ağustos, ara dönemler için EK-1 Takvimde belirtilen başvuru tarihinin son günü itibarıyla kaldırılacak olması temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim alarak başarılı olma şartı aranacaktır (Dershanelerden alınmış adaylığın kaldırıldığına ilişkin belge dikkate alınmayacaktır.). “Aday” öğretmenlerin yer değiştirme istekleri, değerlendirmeye alınmayacaktır.
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 14 ve 15’inci maddesinde belirtilen “açıktan ve kurumlar arası yeniden atama” ve “açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama” çeşidi (Yönetmelik’in 14’üncü maddesine göre atananların sağlık durumu hariç) ve ilk defa atananlar ile 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçenlerin sözleşmeli öğretmenlikte geçen süresi dâhil görevine başlama tarihi itibarıyla; yarıyıl tatilinin son günü, yaz tatili için 31 Ağustos, ara dönemler için EK-1 Takvim’de belirtilen başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlikte görev yapmış olmaları kaydıyla özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
Özür durumundan yer değişikliği işlemlerinde; ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezleri ve bu illerin diğer ilçeleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri (aynı ilçe içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır), beldeler ve köylerin her biri, ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında il içi yer değişikliği yapılabilecektir. Her eş, özrünün bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği yapılmayacaktır.
İl içi ve iller arasında özür durumundan görev yeri değiştirilen öğretmenlerin, iptal istekleri dikkate alınmayacak olup, bir yıl süreyle aynı özürden yer değiştirme talebinde de bulunamayacaklardır (Atamanın yapıldığı tarihten sonra oluşan yeni özür durumu ya da atamaya esas özrü ortadan kalkması nedeniyle görev yerinden ayrılmamış olması kaydıyla atamaları iptal edilen öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu eğitim kurumuna atamanın yapıldığı tarihte atama yapılması ve norm fazlası oluşması halinde ihtiyaç bulunan diğer eğitim kurumlarına valilikçe ataması yapılacaktır.).
Öğretmenler; sağlık, eş ve öğrenim durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler kapsamında, özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak, bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirilecektir.
İl içinde ve iller arasında yapılacak özür durumuna bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru ve başvurular birlikte alınacaktır. Yer değiştirme suretiyle atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacaktır. Yer değiştirmelere ilişkin başvuru ve atamalar, EK-1 Takvim’de gösterildiği şekilde yapılacaktır. Ancak, teknik sorunlar ya da olağandışı durumlar nedeniyle EK-1 Takvim’de değişiklik yapılabilecektir.
Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış veya yarıyıl tatilinin son günü, yaz tatili için 31 Ağustos, ara dönemler için EK-1 Takvimde belirtilen başvuru tarihinin son günü itibarıyla kaldırılacak olması temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitim alarak başarılı olma şartı aranacaktır (Dershanelerden alınmış adaylığın kaldırıldığına ilişkin belge dikkate alınmayacaktır.). “Aday” öğretmenlerin yer değiştirme istekleri, değerlendirmeye alınmayacaktır.
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 14 ve 15’inci maddesinde belirtilen “açıktan ve kurumlar arası yeniden atama” ve “açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama” çeşidi (Yönetmelik’in 14’üncü maddesine göre atananların sağlık durumu hariç) ve ilk defa atananlar ile 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçenlerin sözleşmeli öğretmenlikte geçen süresi dâhil görevine başlama tarihi itibarıyla; yarıyıl tatilinin son günü, yaz tatili için 31 Ağustos, ara dönemler için EK-1 Takvim’de belirtilen başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlikte görev yapmış olmaları kaydıyla özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
Özür durumundan yer değişikliği işlemlerinde; ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezleri ve bu illerin diğer ilçeleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri (aynı ilçe içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır), beldeler ve köylerin her biri, ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında il içi yer değişikliği yapılabilecektir. Her eş, özrünün bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği yapılmayacaktır.
İl içi ve iller arasında özür durumundan görev yeri değiştirilen öğretmenlerin, iptal istekleri dikkate alınmayacak olup, bir yıl süreyle aynı özürden yer değiştirme talebinde de bulunamayacaklardır (Atamanın yapıldığı tarihten sonra oluşan yeni özür durumu ya da atamaya esas özrü ortadan kalkması nedeniyle görev yerinden ayrılmamış olması kaydıyla atamaları iptal edilen öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu eğitim kurumuna atamanın yapıldığı tarihte atama yapılması ve norm fazlası oluşması halinde ihtiyaç bulunan diğer eğitim kurumlarına valilikçe ataması yapılacaktır.).
 
İÇİNDEKİLER
(Görmek istediğiniz bölümün başlığına tıklamak suretiyle ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.)
1. İLGİLİ MEVZUAT ..4
2. GENEL HÜKÜMLER.4
2.1. İller Arası Yer Değiştirmek İsteyenler; ..5
2.2. İl İçinde Yer Değiştirmek İsteyenler;..6
2.3. Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Görev Yapan Öğretmenler..7
2.4. Başvuru Şartları 7
3. ÖZÜR DURUMU ÇEŞİTLERİ..8
A. SAĞLIK DURUMU ÖZRÜ8
1. Kimler Başvurabilecek .8
2. Başvuruda Bulunacaklardan İstenecek Belgeler 8
3. Başvuruda Yapılacak İşlemler..8
B. EŞ DURUMU ÖZRÜ..9
1. Kimler Başvurabilecek .9
2. İstenecek Belgeler ..9
3. Başvuruda Yapılacak İşlemler10
C. ÖĞRENİM DURUMU ÖZRÜ ..10
1.Kimler Başvurabilecek 10
2. Kimler Başvuramaz .10
3. Başvuruda Bulunacaklardan İstenecek Belgeler .10
4. Başvuruda Yapılacak İşlemler11
Ç. GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER 11
1.Kimler Başvurabilecek 11
2. Başvuruda Bulunacaklardan İstenecek Belgeler .11
2.1. Genel Hayatı Etkileyen Durumlarda: ..11
2.2. Özel Hayatı Etkileyen Durumlarda: .12
3. Başvuruda Yapılacak İşlemler12
4. 2011 YILI ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMLERİ EK-1 ..13
1. Özür Durumuna Bağlı Ocak Dönemi Yer Değiştirme Takvimi..13
2. Sağlık İle Genel ve Özel Hayatı Etkileyen Nedenlere Bağlı Nisan Ara Dönem Yer Değiştirme Takvimi ..13
3. Özür Durumuna Bağlı Ağustos Dönemi Yer Değiştirme Takvimi 14
4. Sağlık İle Genel ve Özel Hayatı Etkileyen Nedenlere Bağlı Kasım Ara Dönem Yer Değiştirme Takvimi .14
5. İLETİŞİM ADRESLERİ EK-2 15
1. İletişim Adresleri 15
2. Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri İle Bilim ve Sanat Merkezlerinin Öğretmenleri İçin .16
3. Başvuru Ekranları İle Modüller Konusunda Bilgi Edinmek İçin17
4. Kılavuz, Yönetmelik ve Norm Kadro Konusunda Bilgi Edinmek İçin17
5. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin İletişim Adresleri 18

  Kılavuz İçin

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET