gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRETMENLERİN SAĞLIK MAZERET TAYİNLERİ MAĞDURİYET YAŞATACAK

Öğretmenin sağlık özrüne dayanan tayine ilişkin yeni düzenleme mağduriyetler yaşatacak. Türk Eğitim Sen eski uygulamaya dönülmesini istedi.

21 Haziran 2015 Pazar 08:21
ÖĞRETMENLERİN SAĞLIK MAZERET TAYİNLERİ MAĞDURİYET YAŞATACAK

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde sağlık özrü yönünden Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine atıfta bulunan düzenleme 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi


Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik “Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı; Madde 13 – (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.) “Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir.” şeklindedir. Ancak Yönetmelik hükmü bu haliyle uygulandığı takdirde çok sayıda mağduriyete sebep olacağını Türk Eğitim Sen açıkladı.


Türk Eğitim Sen, Bakanlığa gönderdiği yazıda mülga yönetmelikte olduğu gibi öğretmenin anne ve babası ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için sağlık kurulu raporunda “başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ibaresinin bulunmasının yeterli görülmesi ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi hususunda talepte bulundu.

K:Türk Eğitim Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET