gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

PROJE OKULLARINA İSTEĞİ DIŞINDA GÖREVLENDİRME TEPKİ ÇEKTİ

Türk Eğitim Sendikası proje eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerden kendi istekleri ile görevden ayrılmak isteyenlerin haricinde kalanların haklarının korunmasını istedi.

04 Eylül 2015 Cuma 10:21
PROJE OKULLARINA İSTEĞİ DIŞINDA GÖREVLENDİRME TEPKİ ÇEKTİ

14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. Maddesi ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesine “(9) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.” fıkrası eklenmiştir. Ancak, bu kurumlarda görevlerine devam etmekte olan yönetici ve öğretmenlerimizin durumu ile ilgili herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Buna karşılık bazı illerde, bu eğitim kurumlarında görev yapmakta olan mevcut yönetici ve öğretmenlerin istekleri dışında görevlerinden alınarak başka eğitim kurumlarında görevlendirildikleri ve yerlerine başka kişilerin atandığına dair Türk Eğitim Sendikasına bilgiler ulaşması üzerine Sendika harekete geçti. 


Türk Eğitim-Sen Bakanlığa gönderdiği yazıda, bahsi geçen eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerden kendi istekleri ile görevden ayrılmak isteyenlerin haricinde kalanların haklarının korunarak, sadece bu eğitim kurumlarına yapılacak olan yönetici görevlendirmesi ve öğretmen atamalarında yasa ve mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi ve  mevzuata aykırı davranan illerin yöneticilerinin uyarılması hususunda talepte bulundu.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET