gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SENDİKALARDAN GÖREV SÜRESİ UZATILMAYAN MÜDÜRLER İÇİN HUKUKİ YOLLAR

Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen ve Aktif Eğitim Sen müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerden değerlendirme sonucunda 75 puan altında kalanlara hakları bakımından hukuki yolları açıkladı.

22 Ağustos 2014 Cuma 09:18
SENDİKALARDAN GÖREV SÜRESİ UZATILMAYAN MÜDÜRLER İÇİN HUKUKİ YOLLAR

Türk Eğitim Sen yaptığı açıklamada;


Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürler, Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecektir. Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile görev süreleri uzatılacaktır.


Değerlendirme Süreci Sona Ermiştir.  Puanınızı öğrenmek için tıklayınız.


Bu nokta da mevcut okul müdürlerinin Değerlendirme formunda objektif bir değerlendirme yapılmayacağından bir çok yöneticinin görev süresi uzatılmayacaktır. Veyahut görev süresinin diğer eğitim kurumlarında uzatılması için başvuruda bulunan müdürlerin görev süreleri, tercihleri de dikkate alınarak Değerlendirme formundan aldığı puan üstünlüğüne göre uzatılacağından, yine objektif olmayan değerlendirmeler sebebi ile hak ettiği puandan düşük puan alması halinde istediği okula görevlendirilmesi engellenmiş olacaktır. Örneğin; mesai arkadaşlarından tam puan alan bir okul müdürüne,  yeni atanmış şube müdür ve ilçe milli eğitim müdürü tarafından düşük puan verilmesi görev süresinin uzatılmasını engelleyerek kişilerin açıkça mağduriyetine sebep olabilecektir.


Okul müdürlerinin görevlendirilmesinde yetki her ne kadar valiliklere bırakılmış olsa da, bu yetkinin sınırsız bir şekilde kullanılması mümkün değildir. Kullanılan yetki kamu yararı ve hizmetin gereği ile sınırlandırılmıştır. Bu sınırın denetimi de yargı mercilerine aittir.


Değerlendirme formu tamamen yöneticinin tutum ve davranışlarını ölçmeye yöneliktir. Ancak, değerlendirme formunda yer alan sorulara verilen cevapların mutlak suretle bir gerekçesinin olması gerekmektedir. Yöneticinin değerlendirmesi yapılırken gerekçesiz bir şekilde puan verilmesi hukuka aykırı olacaktır.

Örneğin;” Gereksiz ve yersiz tartışmalardan uzak durarak dikkatini korur” “Gerektiğinde yetkiyi ve karar vermeyi astlarına devreder ve onların kararını destekler, saygı duyar” “Muhatabını dikkatler dinler, eleştiriye açık katılımcı bir yönetim dili kullanır” “Personeli değerlendirme konularında objektif, tutarlı güveniliri adildir” “Değişimin kaçınılmaz olduğuna inanır, kurumu değişime ayak uydurmak için tedbirler alır, uyum çalışmalarını planlar ve uygular” “Çalışanlar etkili performans göstermediğinde fark eder, rehberlik sağlar, tedbirleri alır ve gerektiğinde ilgili prosedürü başlatır” bu sorulara düşük puan takdiri yapılabilmesi için mutlak suretle hukuken geçerli olabilecek şekilde gerekçelendirilmesi ve bu konuda ellerinde mutlak bir bilgi ve belge olması gerekmektedir.

Bu süreçte kişiye özel birçok farklı uygulama söz konusu olacaktır. Yapılan değerlendirme neticesinde görev süresi uzatılmayan kişiler bu işlemin tebliği veya öğrenilmesi ile birlikte dava açma süresi olan 60 gün içinde iptal davası açabilecektir. İptal davası açma süresi içerisinde Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde değerlendirme formunun istenilmesi açılacak davanın gerekçelendirilmesi için büyük önem arz etmektedir. Lakin, bilgi edinme başvurusu dava açma süresini durdurmamaktadır. Bu nedenle görev süresi uzatılmayan kişilerin bu işlemi öğrenmeleri veya tebliği ile birlikte 60 gün içinde dava açması gerekmektedir.

Türk Eğitim-Sen olarak bu durumda olan kişiler ekte bulunan dava dilekçesi ile idare mahkemelerine başvuruda bulunabilirler. Ancak; dava dilekçesi çerçeve niteliğinde olup, kişiler kendilerine özel durumlarını dilekçede belirteceklerdir.
 

Bilgi Edinme Başvuru Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız

Dava dilekçesi tıklayınız.

 

K:Türk Eğitim Sen


Eğitim Bir Sen'in "Görev Süreleri Aynı Eğitim Kurumunda Uzatılmayan Yöneticilerin İzlemesi Gereken Yol" yazısı için TIKLAYINIZ.


Aktif Eğitim Sen'in "Başarılı ve Tecrübeli Okul Müdürleri Tasfiye Ediliyor" yazısı için TIKLAYINIZ.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET