gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SENDİKALARIN EK DERS ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Bazı eğitim sendikalarının, bir kez daha il/ilçe milli eğitim müdürleri, milli eğitim şube müdürleri ve il milli eğitim müdür yardımcılarını yok saydıklarına şahit oluyoruz.

03 Aralık 2010 Cuma 14:43
Sendikaların ek ders ücretleri ile ilgili görüşleri

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim sendikalarına 9.11.2010 gün ve 68196 sayılı yazı ile 16 Aralık 2006 gün ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 1.12.2006 gün ve 2006/1350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’na ilişkin görüşlerini belirtmelerini istemiştir. AES, EBS, TEÇSEN, EĞİTİMSEN ve TES Bakanlığa ek ders ücretleri ile ilgili görüşlerini iletmişlerdir.

Bazı eğitim sendikalarının, bir kez daha il/ilçe milli eğitim müdürleri, milli eğitim şube müdürleri ve il milli eğitim müdür yardımcılarını yok saydıklarına şahit oluyoruz.

1- Eğitim iş kolundaki en büyük sendikalardan biri olan Eğitim-Bir-Sen teklifini 22 madde de toplamış ve GİH te görev yapan yöneticiler ile ilgili görüşlerini aşağıdaki gibi belirlemiştir.

“9- Kararın 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan; “haftada 15 saati” ibaresinin “haftada 30 saati” şeklinde değiştirilmesi ve ek birinci maddenin yürürlükten kaldırılarak,
Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev yapan İl, İlçe, Milli Eğitim Müdürleri ile merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan şube müdürleri, uzmanlar ve şeflerin ek ders ücretlerinin en az 30 saate çıkarılması,” talebinde bulunmuştur.

Milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü, şube müdürü, şef, okul müdür yardımcısı ve okul müdürüne 30 saat ek ders ücreti ödenmesi görüşü teklif ediliyor. Bu teklifte kurum hiyerarşisi dikkate alınmıyor… Bu görüşleri hazırlayan sendika temsilcilerine seslenmek istiyorum. Bu görevde çalışanların yetki ve sorumluluklarına bir bakın! Eşit işe eşit ücretten bunu mu anlıyorsunuz? Bari görev tanımlarını da değiştirmek için teklif verin. Hepsi aynı işi yapsın! Nasıl olacaksa? Hatta bu görevler arasında dikey değil yatay geçiş olsun, bunu da teklif edin. Yönetim kademelerine bir bakın kurum hiyerarşisinde okul müdürü, müdür yardımcısı, şef, şube müdürü, milli eğitim müdürü nerede? Bunların aldığı toplam ücret ne kadardır? Yetki ve sorumlulukları nelerdir? Yapmayın, Allahaşkına! Şaka gibi yaa…

2- Türk Eğitim-Sen ise karar ile ilgili görüşlerini 43 madde de toplamış. Eğitim-Bir-Sen gibi
haftalık ek ders saatinin 30 saate çıkarılması yönünde görüş bildirmiştir.


“30-Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan Bakanlık Müfettişlerinin, Eğitim Müfettişlerinin ve Milli Eğitim Bakanlığı ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görev yapan şube müdürü ve şeflerin ek ders ücretleri 30 saate çıkarılmalıdır. “

Herhalde bu iki sendika birbirinden kopya çekmiş. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Eğer bu öneri kabul edilirse, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görev yapan şube müdürlerinin maaşları aylık toplam 100–130 TL arasında artacak. Bunu yeterli görüyorlar. Çalışanlar arasında ayrım yapılıyor, çalışma barışı baltalanıyor. Doğrusu isterseniz, Türk Eğitim-Sen’den daha farklı bir görüş bekliyordum.

3- Eğitim-Sen ise karar ile ilgili 34 maddelik görüş beyan etmiştir. Bence, bizim mali haklarımızın iyileştirmesi ile ilgili en doğru ve mantıklı teklifi getirmiştir. Görüşlerinin 17. maddesin de “Ek ders ödemesi zaman içerisinde gerçek amacından uzaklaşmış, eğitim işkolunda çeşitli düzeylerde görev yapan eğitim emekçilerinin parasal haklarını genişletmenin aracı olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda ek ders ödemesinden yalnızca öğretmenler ve eğitim kurumu yöneticileri yararlanmalı, bakanlık yetkilileri, milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, ilköğretim müfettişleri ve şefler bu kapsamdan çıkarılmalı, bu görevdekilere eğitim yönetimi tazminatı, eğitim denetimi tazminatı gibi adlar altında günün koşullarına ve unvanlarına göre anlamlı bir ödeme yapılmalı, bu ödemeye eğitim ve bilim işkolunda görev yapan memur ve hizmetlilerde eğitim tazminatı adı altında dâhil edilmelidir. Eğer bu yapılmıyorsa milli eğitim müdürlerine 40 saat, şube müdürlerine ve ilköğretim müfettişlerine 35 saat, şeflere 30 saat, eğitim ve bilim işkolundaki memurlara 25 saat ve hizmetlilere ise 20 saat ek ders ücreti ödenmelidir.”

4- Anadolu Eğitim-Sen ise görüşlerini 11 maddede belirtmiş ve sitesinde yayınlamıştır.
b) Bakanlık taşra teşkilâtında görevli; millî eğitim müdürü, millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, tesis müdürü, sivil savunma uzmanı, uzman, ilköğretim müfettişi, ilköğretim müfettiş yardımcısı ve şeflerin haftada 22 saati ek ders görevi sayılmalıdır.
Şimdi şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri 25 saat ek ders ücreti alıyor. Bu sendika bunun farkında mı? Yoksa bugün Nisan ay’ının biri mi?

5- Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası ise bu konudaki görüşlerini 4 madde de belirtmiştir. “ 375 Sayılı K.H.K.nin 3 üncü maddesindeki "fiilen derse girmeden ek ders ücretinden yararlananlara (okul ve kurum müdürleri hariç) ek ödeme yapılmaz" ibaresinin iptal edilmesi,


Ayrıca Şefler için ise 25 saat ek ders ücreti istenirken, şube müdürleri için talepleri yok!

Genel idare hizmetler sınıfında görev yapan yöneticilerinin (Şef,müdür) sorunu ek ders değil. Bunu bazıları anlamıyor. Ya da ısrarla anlamak istemiyorlar. Bazı sendikalarda anlamıyor. Bu kadrolarda çalışanlar, ek ödemeden yararlandırılmalı ve özel hizmet tazminatları arttırılmalıdır. Ek göstergeleri yükseltilmelidir. Ama ısrarla ek ders vermeye devam edeceğiz deniyor.

Sendikalarda bu adaletsiz uygulamanın artarak devam etmesi için görüş belirtiyorlar.
Birde çalışanların haklarını koruyup sosyal adaleti sağlayacaklar. Eğitim sendikası değil öğretmen sendikası olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz ve beni yanıltmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET