gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER İÇİN HUKUK MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR

Eğitim-Bir-Sen den yapılan açıklama ;

28 Ocak 2011 Cuma 10:29
Sözleşmeli Öğretmenler İçin Hukuk Mücadelemiz Devam Ediyor

Sözleşmeli öğretmenlerin kad rolu öğretmenler gibi asker öğretmen ola­rak görev yap- maları, sürekli görev yolluğu alabilmeleri, öğretim yılına hazırlık ödeneğinden SGK priminin kesilmemesi, 30 günü aşan hastalık izinlerinde söz- leşmelerinin feshedilmemesi, yer değiştirmelerini zorlaştıran hükümlerin iptali için açmış olduğumuz davalardan sonra şimdi de sözleşmeli öğretmenlerin öğrenim durumuna bağlı yer değişikliği yapmalarına engel olan düzenlemeye, Danıştay’da yürütmenin durdurulması talepli dava açtık.

Dava dilekçesinde, üyemizin 2010-2011 eğitim öğretim yılında Selçuk Üniversitesi’nde İlköğretim Matematik Bilim Dalı’nda doktora programına kabul edilmesi nedeniyle Konya’da görevlendirme talebine karşılık davalı Milli Eğitim Bakanlığı’nın tesis etmiş olduğu 15.10.2010 tarih ve 63664 sayılı ret işlemi ile bu işleme dayanak teşkil eden 29/03/2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar”ın 5. maddesiyle 28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a eklenen ‘Kurum içi yer değişikliği’ başlıklı ek madde 3’te yer alan a, b, c ve ç bentlerinde sayılanlar dışında öğrenim durumuna bağlı kurum içi yer değişikliğine yer verilmemesi yönünde yapılan eksik düzenlemenin iptalini istedik.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan 4/B’li personel ile kadrolu devlet memurlarının her ikisinin de üstlendikleri görevin kamu görevi olup, sorumluluklarının ise aynı olduğu, sözleşme ile istihdam edilecek öğretmenlerde aranacak genel ve özel şartların kadrolu öğretmenlerde aranacak şartlarla aynı olduğu, kadrolu devlet memuru olan öğretmenler öğrenim durumuna bağlı olarak kurum içi yer değişikliği yapabilirken, görev ve sorumlulukları aynı olan fakat farklı gruplarda yer alan bu kamu görevlilerinden; belirli süreli hizmet akdiyle çalışan sözleşmelilere bu hakkın tanınmamasının Anayasa’nın ‘Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi’ni düzenleyen 42. maddesine aykırı olduğunu ifade ettik.

Sözleşmeli personele uygulanan 28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a karşı açmış olduğumuz davanın olumlu sonuçlanması halinde sözleşmelilerle ilgili kazandığımız diğer davalarda olduğu gibi, bu davanın sonuçlarından da sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan sözleşmeli öğretmenler değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve üniversitelerde görev yapan sözleşmeli personel de faydalanacaktır.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET