gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERDE SİGORTA SORUNU

Türkiye Müfettişler Derneği, öğretmenlerin maaş karşılığı haftada 15 saat derse girmeleri halinde sigortaları tam yatırıldığı halde haftada 15 saat derse giren ücretli öğretmenin sigortasının sadece 2 gün olarak yatırıldığına dikkat çekti.

08 Nisan 2011 Cuma 23:59
Ücretli Öğretmenlerde Sigorta Sorunu

Türkiye Müfettişler Derneği, öğretmenlerin maaş karşılığı haftada 15 saat derse girmeleri halinde sigortaları tam yatırıldığı halde haftada 15 saat derse giren ücretli öğretmenin sigortasının sadece 2 gün olarak yatırıldığına dikkat çekti. Dernek, ücretli öğretmenlerin sigortalarına ilişkin bu uygulama adil olmadığını ve düzenleme yapılması gerektiğini savunuyor.
Türkiye Müfettişler Derneği Başkanı Doğan Ceylan, ücretli öğretmenlerin sigorta işlemlerine ilişkin geçmişteki uygulamaları hatırlatarak, 2001/39 sayılı genelge ile 7,5 saate bir gün karşılığında sigortası yatırılan ücretli öğretmenler yıllarca mağdur olduklarını söyledi. Ceylan, 2009 yılında uygulamanın değiştiğini anımsatarak, "Maliye Bakanlığının 09/07/2009 8634 sayılı yazıları üzerine sigorta gün sayısı aylık brüt ek ders ücret tutarının prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucuna göre yatırılmaya başlandı. Bu uygulamayla haftada yaklaşık 26 saat derse giren bir ücretli öğretmenin sigortası tam yatırıldı. Bakanlık ta bu uygulamayı doğru bulmuş olsa gerek ki 2010/2 sayılı genelge ile 7,5 saate bir gün sigorta yatırılmasını içeren 2001/39 sayılı genelgeyi yürürlükten kaldırarak yeni uygulamayı teyit etti. Ancak aradan fazla zaman geçmeden uygulamadaki tereddüt nedeniyle Maliye Bakanlığı'ndan görüş soruldu. Maliye Bakanlığının 09 Temmuz 2010 tarihli 10283 sayılı yazılarıyla yine eskiye dönülerek 7,5 saate bir gün sigorta yatırılması uygulaması yeniden başlatıldı. 7,5 saate bir gün sigorta yatırılması uygulamasında yasal açıdan iki haksızlık ortaya çıkarmıştır." dedi.

"30 SAAT DERSE GİREN ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN SİGORTASI TAM YATIRILSIN"
'Ücretli öğretmenlere yapılan ayrımcılık karşısında bir müfettiş olarak devlet adına yüzüm kızarmaktadır' diyen Doğan Ceylan şöyle devam etti: "En düşük devlet memuru maaşının bin 500 TL olduğu dönemde aylık 700-800 TL'ye üniversite mezunu bir öğretmeni çalıştırmak bir de sigortasını 15-16 gün yatırmak insafsızlıktır. Sayıları 70 binin üzerinde olan bu genç öğretmenler bizim evlatlarımızdır, vatan haini gibi muamele görmelerinin izahı yoktur. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda veya 4857 Sayılı İş Kanunu'nda ücretli öğretmenlerin 7,5 saate 1 gün sigortasının yatacağına ilişkin açık bir hüküm yoktur. Eşit bir uygulama için haftada 15 saat derse giren ücretli branş, 18 saat derse giren ücretli sınıf öğretmenlerinin sigortası tam yatırılmalıdır. Bu yapılamıyorsa hiç olmazsa haftada 30 saat derse giren ücretli öğretmenlerin sigortası tam yatırılmalıdır."
Doğan Ceylan, yapılan işin niteliği ve emsal öğretmenlerin durumu dikkate alınarak ücretli öğretmenlerin aleyhine düzenlenen Bakanlık yazıları derhal iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Bakanlığın, ücretli öğretmenlere karşı bu ayıbını, eşit ve adil muamele içeren hukuki metinlerle düzeltmesini istedi.

haberaktuel.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET