gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ İÇİN ÖĞRETMENLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Üstün Başarı Belgesi almaya hak kazanacak öğretmenler için değerlendirmeler yapılıyor.

03 Haziran 2016 Cuma 13:22
ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ İÇİN ÖĞRETMENLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Milli Eğitim Müdürlükleri ödül teklifi ile ilgili, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görevli personelden üstün başarı belgesi alanları değerlendirme formu üzerinden değerlendirerek üstün başarı belgesi verecek.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREVLİ  PERSONELDEN ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ ALANLARI
DEĞERLENDİRME FORMU
A) Kimlik Bilgileri            
Adı Soyadı            
Tc Kimlik No            
Doğum Yeri ve Yılı            
Kurum Sicil Numarası            
Kadro Ünvanı ve Görevi            
Görev Yeri ve kurumu            
  Azami Puan Takdir Edilen Puan
B) Genel Nitelikler Disiplin
 Amiri
İlçe Değ
 Komis.
Ortalama
Puan
İl Değ.
 Komis.
Esas Puan
Öğrencilerle olan ilişkileri 5 X   X  
Öğrenci velileri ve diğer personelle ilişkileri 5   X   X  
Görevinde tarafsızlık ve
eşitlik ilkesine bağlılığı
5   X   X  
Sorumluluk alma özelliği 5   X   X  
Öğretmen ve Yöneticilerle ilişkileri 5          
Görevini yapmadaki hevesi ve
kendini yetiştirme gayreti
5          
Bireysel iş görme kabiliyeti ve teşebbüs fikri 5          
Meslek şeref ve haysiyetini zedeleyici
kötü alışkanlıklara düşkün olmaması
5          
TOPLAM 40          
NOT (X) İşaretli yerler ilçe ve il değerlendirme komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.
  Azami Puan Takdir Edilen Puan
C) Eğitim-Öğretimde
      Başarı Durumu
Disiplin
 Amiri
İlçe Değ
 Komis.
Ortalama
Puan
İl Değ.
 Komis.
Esas Puan
Öğretim programı hakkında genel bilgisi 5 X   X  
Ders programını uygulamadaki başarısı 5   X   X  
Ders öncesi hazırlığı
(Ders plânlarını hazırlama)
5   X   X  
Öğrencilerin başarısını değerlendirmedeki yeterliliği 5   X   X  
Kullandığı eşyanın  bakım,
koruma, tertip ve düzenini sağlama
5   X   X  
İşbirliği yapmada ve değişen şartlara,
 görevlere uymada gösterdiği başarı
5   X   X  
Milli Eğilim Mevzuatı hakkında bilgisi ve bağlılığı ile uygulama özelliği 5          
Alanı ile ilgili meslekî, sosyal ve
 kültürel faaliyetlerdeki başarısı
5          
Okulun çevreyle olan ilişkilerini geliştirme,
 çevreye etkilerini artıma ve kabul ettirme derecesi
5          
Kulüp çalışmalarına katılma derecesi ve başarı düzeyi 5          
TOPLAM 50          
NOT (X) İşaretli yerler ilçe ve il değerlendirme komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.
  Azami Puan Takdir Edilen Puan
D) …/…/20    Öğretim Yılı
Mesleği ile İlgili Faaliyetleri
Olağanüstü Gayret ve Çalışmaları ile
Diğer Hususlar
Disiplin
 Amiri
İlçe Değ
 Komis.
Ortalama
Puan
İl Değ.
 Komis.
Esas Puan
Gazete ve dergilerde yayımlanmış
bilimsel ve mesleki inceleme,
araştırma ve makaleler İçin
8          
Yazmış olduğu (ISBN almış) kitapları için 10          
Türkiye genelinde yapılan yarışmalarda;
           
a  Birinci olanlara 10          
b İkinci olanlara  8          
c  üçüncü olanlara 5          
d. Mansiyon alanlara 3          
Yurt dışı yarışmaların her birinde;             
 a. Birinci olanlara 12          
 b İkinci olanlara 10          
 c. Üçüncü olanlara  8          
 d. Mansiyon alanlara 6          
Genel hayatı etkileyen bir zarar, felaket veya
tehlikenin önlenmesinde veya genel bir
faydanın sağlanmasında üstün başarı göstermek
15          
Üstün bir teknik bilgiye dayanarak bireysel
gayreti ile üretim, gelir ve verimliliğin
arttırılmasında yahut hizmetin yürütülmesinde dikkate değer çalışmalar yapmak
15          
Mesleği ile ilgili bir buluş yapmak
veya mevcut usullerde yararlı
 yenilikler meydana getirmek
15          
TOPLAM 125          
ÖDÜLLENDİRMEYE ESAS PUAN :  
…./…./20….
Değerlendirmeyi yapanın
Adı, Soyadı, Ünvanı ve İmzası

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET