gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YEDEKSUBAY ÖĞRETMENLER OYAK AİDATLARINI İSTİYOR

Yedek subay öğretmenlerin OYAK'a ödedikleri aidatların iadesi için Eğitim Bir Sen girişimlerde bulunuyor.

19 Mart 2012 Pazartesi 13:15

 Askerlik vazifesini yedek subay olarak yerine getiren asker öğretmenlerin askerlik yaptıkları dönemde OYAK’a aylıklarından kesinti yapılmıştır. Bu kesinti, 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu’na dayandırılmıştır. Kanunda, “...kurum üyelik müddetleri üç seneyi geçmeyenlerle geçici üyelere hiçbir aidat iadesi yapmaz” hükmüne yer verilmiştir.

 

Muvazzaf askerliğini Bakanlık kadrolarında yedek subay olarak yerine getiren öğretmenlere, kurumun geçici üyesi olarak kabul edilmelerinden dolayı, yukarıda yer vermiş olduğumuz hükme dayalı olarak hiçbir şekilde aidat iadesi yapılmamaktadır. Zorunlu üyeliğe rağmen üyeliğin sona ermesinden sonra hiç bir ödemede bulunulmamasının hukukla ve hakkaniyetle bağdaşır bir yönü olmadığından hareketle, Eğitim-Bir-Sen olarak konuyu Kurum İdari Kurulu gündemine taşımamız sonucunda, 2011 Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu’nda, “Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapan Milli Eğitim Bakanlığı personelinden yedek subaylıkları süresince aylıklarından kesilen OYAK kesintisinin yasal faizleri ile birlikte iade edilmesi” konusunun Yüksek İdari Kurulu’nda görüşülmesi kararlaştırılmıştır.

 

Sendikamız, yasal düzenleme yapılmasını ve gasp edilen ücretlerin iadesini sağlamak adına konuyu toplu sözleşme masasına taşıyacak ve aynı zamanda 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu’nun aidatların iadesine engel olan hükmünün Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle iptali için yargı yoluna da başvuracaktır. Bu konuda her ne kadar üyelerimizden bireysel dava açma konusunda talepler gelmekteyse de, şu aşamada bireysel davalardan sonuç alınamayacağını, bireysel dava açılması halinde ise, üyelerimizin, zaten yasal düzenlemeden dolayı mağdur durumda iken, bir de yargılama giderleri ve vekâlet ücretleri gibi ekstra bir mali külfete katlanmak suretiyle ikinci bir mağduriyetle de karşı karşıya kalacakları kanaatini taşımaktayız. Zira yasal düzenleme ya da Anayasa Mahkemesi’nce verilmiş bir iptal kararı olmaksızın OYAK’a kesilen aidatların iadesi şu an için mümkün görünmemektedir.

Eğitim Bir Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET