gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KONGRESİ YAPILIYOR

Türkiye'de çalışma hayatı gündemini belirleyen Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi yapılıyor.

15 Mayıs 2015 Cuma 18:25
ÇALIŞMA EKONOMİSİ KONGRESİ YAPILIYOR

Kongrede bu sene "çalışma hayatının kalitesi" başlıklı tema konu ediliyor. Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Mustafa Çağlar Özdemir koordinatörlüğünde düzenlenen kongreye 36 üniversiteden 300'den fazla akademisyen ile TÜRK-İŞ yönetici ve sendika temsilcileri katılıyor.

16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi 15-16-17  Mayıs 2015 tarihinde (Cuma, Cumartesi, Pazar) TÜRK-İŞ ortaklığında Sakarya Üniversitesi tarafından düzenleniyor. Kongre, Sakarya- Kocaeli İlleri Arasında yer alan Kartepe, Green Park Resort'da gerçekleştiriliyor.


Kongre Türkiye'de alanında tek olma özelliğine sahip. Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümleri akademisyenler ve sosyal tarafların bir araya geldikleri Kongrede sunulan bildirgelerle çalışma hayatında meydan gelen gelişmeler ve çalışmalar değerlendiriliyor, alanda yaşanan sorunlara çözümler öneriliyor. 


16. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ SUNUM PROGRAMI

 15 Mayıs Cuma

14.00 ~ 17.00 Otele Giriş ve Kongreye Kayıt

18.00 ~Akşam Yemeği

16 Mayıs Cumartesi

07.00-08.30 ~ Kahvaltı

09.00-10.00 ~ Açılış Konuşmaları

10.00-10.30 ~ Kahve Arası

I.Oturum (10.30-12.00)

Salon1:Çalışma Hayatının Kalitesi / Oturum Başkanı: Prof.Dr. Abdurrahman AYHAN

Prof. Dr. Serpil AYTAÇ, Arş. Gör. Hüseyin SEVGİ

(Uludağ Üniversitesi)

Araştırma Görevlilerinde Çalışma Yaşamı Kalitesi: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği

Yrd. Doç. Dr. Murat ÇOLAK, Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR, Prof. Dr. Tadeusz BORKOWSKI

(Dokuz Eylül Üniversitesi)

Çalışma Kültürü Farklılıklarının Çalışma Davranışları Üzerine Etkileri: Türkiye ve Polonya Örneği

Doç. Dr. M. Çağlar ÖZDEMİR

(Sakarya Üniversitesi)

Dünya’da ve Türkiye’de İşgücü Piyasalarının Değerlendirmesi

Yrd. Doç. Dr. Rahim TAGHİZADEH, Prof.Dr. Şerife TÜRCAN ÖZŞUCA

(Urmia Teknik Üniversitesi) (Ankara Üniversitesi)

Aktif İstihdam Politikaları Etkinliği: Bir Meta-Analiz Değerlendirmesi

 

Salon2:Çalışma Hayatının Kalitesi / Oturum Başkanı: Prof.Dr. Eyüp BEDİR

Doç. Dr. Özlem ÇAKIR

(Dokuz Eylül Üniversitesi)

Metal İşçilerinin Grevi: Bir Vaka Analizi

Yrd. Doç. Dr. Şenol BAŞTÜRK

(Uludağ Üniversitesi)

Türkiye’de İstihdamın Kalitesi: “İyi İşler” – “Kötü İşler” Ayrımı Çerçevesinde Bir Değerlendirme

Yrd.Doç.Dr.Hasan UZUN

(Fırat Üniversitesi)

Yönetici Profilinin Çalışma Yaşamı Kalitesi Üzerine Etkisi (Teknopark Örneği)

Yrd.Doç.Dr. Menekşe ŞAHİN

(Hitit Üniversitesi)

Sanayi Sektöründeki Mevcut Çalışma Koşullarının “Düzgün İş” Performans Göstergeleri Açısından Değerlendirilmesi: Çorum İmalat Sanayi Örneği

Salon3:Çalışma Hayatının Kalitesi / Oturum Başkanı: Prof.Dr. Oğuz KARADENİZ

Doç. Dr. Cemal İYEM

(Sakarya Üniversitesi)

Makyavelist İKY: Endüstri İlişkilerinden Uzaklaşmak

Doç. Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK, Yrd. Doç.Dr. Tarhan OKAN

(Gümüşhane Üniversitesi)

İş Yükü Talebi Aile ve İş Yaşamına Etkileri

 

Doç. Dr. Orhan ÇINAR, Prof. Dr. Fatih KARCIOĞLU, Arş. Gör. Kübra AKDAŞ

(Atatürk Üniversitesi)

İş Yaşamında İş Tatmini, Örgütsel Özdeşleme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Erzurum İli Örneği

Arş. Gör. Işıl KURNAZ

(Gazi Üniversitesi)

İşgücü Piyasasında Nitelik Uyumsuzluğu: Düşük Nitelikli İşlerde Yüksek Nitelikli İşgücü

Prof. Dr. Yılmaz ÖZKAN, Arş. Gör. Abdulkadir ALTINSOY

(Sakarya Üniversitesi)

Türkiye’de İşsizlik ve İstihdamda Histeri Etkisi: 1988-2014

12.30-13.30 Öğle Yemeği

II. Oturum (14.00-15.30)

Salon1:Çalışma İlişkileri / Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf ALPER

Prof. Dr. Adnan MAHİROĞULLARI

(Cumhuriyet Üniversitesi)

II. Meşrutiyet'in İlanından 1918'e Yönetim ve Yargı Kurumlarının İşçi Örgütlenmelerine Bakışı

Prof. Dr. Ali SEYYAR, Cemile EVKAYA

(Sakarya Üniversitesi)

Batıda “İşyeri Maneviyatı” Üzerine Yapılan Bilimsel Çalışmaların Türk Bilim Camiasına Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Müslim DEMİR

(Celal Bayar Üniversitesi)

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Özerklik Sorunu

Yrd. Doç. Dr. Sadık KILIÇ, Dr. Kemal YILDIZ

(Bülent Ecevit Üniversitesi) (İŞKUR)

İş Arayanların Sendika Talebi

                                                                 

 

 

Salon2:İş Sağlığı ve Güvenliği / Oturum Başkanı: Prof.Dr. Nizamettin AKTAY

Prof. Dr. Yılmaz ÖZKAN, Öğr. Gör. Bülent ARPAT

(Sakarya Üniversitesi) (Pamukkale Üniversitesi)

Mavi Yakalılarda Güvenlik Kültürü Algısı: Denizli İli Kablo İmalat Endüstrisi Örneği

                                                                        

Prof. Dr. Serap PALAZ, Yrd. Doç. Dr. Olcay ÇOLAK

(Balıkesir Üniversitesi) (Uşak Üniversitesi)

İş Kazaları ve Ekonomik Gelişmişlik Arasındaki İlişki:  Türkiye Örneği

 

Doç. Dr. Suat UĞUR, Dr. Özgür TOPKAYA

(Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)

Türkiye’de Kömür Madenciliği Sektörü ve Uluslararası Çalışma Örgütünün 176 Sayılı Sözleşmesi Işığında Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Anlayışı

Doç. Dr. Hatice EROL, Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÖZDEMİR

(Adnan Menderes Üniversitesi)

Türkiye’de İstihdam Politikalarında “İş Sağlığı ve Güvenliği”nin Yeri

 

 

 

Salon3: İş Sağlığı ve Güvenliği / Oturum Başkanı: Prof.Dr. Şerife TÜRCAN ÖZŞUCA

Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA

(Çankırı Karatekin Üniversitesi)

176 Sayılı Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Hakkında ILO Sözleşmesi ile 6552 Sayılı Kanunun Madencilik Sektöründe Çalışma Hayatı Kalitesi Üzerine Etkileri

Yrd.Doç.Dr. Umut ULUKAN

(Ordu Üniversitesi)

Gırgır Teknelerinde Tayfa Olmak: İşçi Sağlığı ve Güvenliği Açısından Bir Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr. Selim GÜNDÜZ, Melike GÖKKAYA

(Fırat Üniversitesi)

Türkiye’de Kayıtdışı İşçi Olmak: Kayıtdışı İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Çalışma Yaşamlarındaki Durumlarının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Orhan KOÇAK, Çağrı KIRTAY, Aysel KAYA

(Yalova Üniversitesi)         

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

 

12.30-13.30 ~ Öğle Yemeği

III. Oturum (16.00-17.30)

Salon1:Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Politika / Oturum Başkanı: Doç. Dr. Türker TOPALHAN

Yrd. Doç. Dr. Nihat ALTUNTEPE, Arş. Gör. Mesut ALKAN

(Süleyman Demirel Üniversitesi)

Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımlarının İstihdam Üzerine Etkilerinin Vektör Otoregresif Model (Var Modeli) İle Analizi (2000-2014)

 Yrd. Doç. Dr. Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ

(Pamukkale Üniversitesi)

Denizli İlinde Yoksulluk ve Sosyal Yardımlar

                                                               

Dr. İlknur KARAASLAN

(Kırklareli Üniversitesi)

Avrupa Birliği Ülkelerinde İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Arş. Gör. Furkan BEŞEL, Doç. Dr. Temel GÜRDAL, Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU

(Sakarya Üniversitesi)

Yaşam Memnuniyeti Araştırması Kapsamında Çalışma Hayatının Analizi: 2003-2014 Dönemi

 

Uzm. Berna YAZAR ASLAN, Uzm. Ayşe YAMAK

(ÇASGEM) (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Türkiye’de 2000-2013 Döneminde Büyümenin Genç İşsizliğine Etkisinin Analizi

 

 

Salon2:Çalışma Hayatında Kadın / Oturum Başkanı: Prof.Dr.  İlkay SAVCI

Yrd. Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ

(Sinop Üniversitesi)

Mikro Kredilerinin Kadın İstihdamı ve Kalkınmaya Etkileri: Türkiye Örneği

Arş. Gör. Burak Faik EMİRGİL, Arş. Gör. Dr. Şafak TARTANOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Şenol BAŞTÜRK

(Uludağ Üniversitesi)

Prekarite ve Görünmezlik Arasında Kadın Emeği:Türkiye’de Ev Eksenli Çalışmaya İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Yusuf ALPER, Arş. Gör. Serhat ÖZGÖKÇELER, Arş. Gör. Gözde SÜMER

(Uludağ Üniversitesi)        

Ölüm Sigortasından Bağlanan Aylıkların Kız Çocuklarının İşgücü Katılımına ve İstihdamlarına Etkisi

Prof. Dr. Yusuf ALPER, Arş. Gör. Ceyhun Güler, Arş. Gör. Hüseyin SEVGİ

(Uludağ Üniversitesi)

Türkiye’de Analık Sigortasından Sağlanan Hakların Kadınların İşgücüne Katılımı ve İstihdamları Üzerine Etkisi

Berna  GÖKCEN AYAN

(Dokuz Eylül Üniversitesi)

Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadına Yönelik Pozitif Ayrımcılık

 

 

Salon3:Göç / Oturum Başkanı: Prof.Dr. Serpil AYTAÇ

Doç. Dr. Elif YÜKSEL OKTAY, Doç. Dr. Muharrem ES

(Yalova Üniversitesi)

Türkiye’ye Sığınan Kadınların Problemleri: Isparta Örneği

Yrd. Doç. Dr. Hasan YÜKSEL

(Çankırı Karatekin Üniversitesi)           

Türkiye'de Emek Piyasasının Yeni Katılımcıları: Suriyeli Sığınmacılar 'Pestle' Yöntemiyle Bir Analiz Denemesi

Yrd.Doç.Dr. Gülşen SARI GERŞİL, Arş. Gör. Hülya YEŞİLYURT TEMEL

(Celal Bayar Üniversitesi)

Türkiye’de İşgücü Piyasaları Açısından Göç Olgusu

 

Yrd. Doç.Dr. Adnan KÜÇÜKALİ

(Atatürk Üniversitesi)

Sosyo-Ekonomik Yapının Göç Oluşumuna Etkileri: Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama 

 

18.30-20.30 ~ Akşam Yemeği (Barbekü)

21.00 ~ Canlı Müzik Eşliğinde Eğlence

17 Mayıs Pazar

08.00-09.30 ~ Kahvaltı

10.00-11.30 ~ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği Tartışmaları - Kapanış Toplantısı

Büyük Salon

Prof. Dr. Çiğdem KIREL, Prof. Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER, , Doç. Dr. Fatma KOCABAŞ

(Anadolu Üniversitesi)

 

Prof. Dr. Yılmaz ÖZKAN Doç. Dr. M. Çağlar ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Ekrem ERDOĞAN

(Sakarya Üniversitesi) 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğrencilerinin Algısı Araştırması (Türkiye’deki Tüm ÇEEİ Bölümlerinde Yapılan Proje Sonuçları)

 

11.30-12.30 ~ Bölüm Başkanları Toplantısı

12.30-13.30 ~ Öğle Yemeği

14.00 ~ Ayrılış/Üniversite Gezisi

SUNULAN BİLDİRİLER

Bildiri Kodu

Yazar(lar)

Bildiri Adı

O1.S1.2.deu

Yrd. Doç. Dr. Murat ÇOLAK, Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR, Prof. Dr. Tadeusz BORKOWSKI

(Dokuz Eylül Üniversitesi)

Çalışma Kültürü Farklılıklarının Çalışma Davranışları Üzerine Etkileri: Türkiye ve Polonya Örneği

O1.S1.3.sau

Doç. Dr. M. Çağlar ÖZDEMİR

(Sakarya Üniversitesi)

Dünyada ve Türkiye’de İşgücü Piyasalarının Değerlendirilmesi

O1.S2.2.uld

Yrd. Doç. Dr. Şenol BAŞTÜRK

(Uludağ Üniversitesi)

Türkiye’de İstihdamın Kalitesi: “İyi İşler” – “Kötü İşler” Ayrımı Çerçevesinde Bir Değerlendirme

O1.S2.4.htt

Yrd. Doç. Dr. Menekşe ŞAHİN

(Hitit Üniversitesi)

Sanayi Sektöründeki Mevcut Çalışma Koşullarının “Düzgün İş” Performans Göstergeleri Açısından Değerlendirilmesi: Çorum İmalat Sanayi Örneği

O1.S3.1.sau

Doç. Dr. Cemal İYEM

(Sakarya Üniversitesi)

Makyavelist İKY: Endüstri İlişkilerinden Uzaklaşmak

O1.S3.2.gms

Doç. Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK, Yrd. Doç. Dr. Tarhan OKAN

(Gümüşhane Üniversitesi)

İş Yükü Talebi Aile ve İş Yaşamına Etkileri

 

O1.S3.3.ata

Doç. Dr. Orhan ÇINAR, Prof. Dr. Fatih KARCIOĞLU, Arş. Gör. Kübra AKDAŞ

(Atatürk Üniversitesi)

İş Yaşamında İş Tatmini, Örgütsel Özdeşleme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Erzurum İli Örneği

O1.S3.4.gu

Arş. Gör. Işıl KURNAZ

(Gazi Üniversitesi)

İşgücü Piyasasında Nitelik Uyumsuzluğu: Düşük Nitelikli İşlerde Yüksek Nitelikli İşgücü

O2.S1.1.cmu

Prof. Dr. Adnan MAHİROĞULLARI

(Cumhuriyet Üniversitesi)

II. Meşrutiyet'in İlanından 1918'e Yönetim ve Yargı Kurumlarının İşçi Örgütlenmelerine Bakışı

O2.S2.2.sau

Prof. Dr. Ali SEYYAR, Cemile EVKAYA

(Sakarya Üniversitesi)

Batıda “İşyeri Maneviyatı” Üzerine Yapılan Bilimsel Çalışmaların Türk Bilim Camiasına Etkileri

O2.S2.1.sau

Prof. Dr. Yılmaz ÖZKAN, Öğr. Gör. Bülent ARPAT

(Sakarya Üniversitesi) (Pamukkale Üniversitesi)

Mavi Yakalılarda Güvenlik Kültürü Algısı: Denizli İli Kablo İmalat Endüstrisi Örneği

O2.S2.2.bau

Prof. Dr. Serap PALAZ, Yrd. Doç. Dr. Olcay ÇOLAK

(Balıkesir Üniversitesi) (Uşak Üniversitesi)

İş Kazaları ve Ekonomik Gelişmişlik Arasındaki İlişki:  Türkiye Örneği

 

O2.S2.3.comu

Doç. Dr. Suat UĞUR, Dr. Özgür TOPKAYA

(Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)

Türkiye’de Kömür Madenciliği Sektörü ve Uluslararası Çalışma Örgütünün 176 Sayılı Sözleşmesi Işığında Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Anlayışı

O2.S2.4.adu

Doç. Dr. Hatice EROL, Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÖZDEMİR

(Adnan Menderes Üniversitesi)

Türkiye’de İstihdam Politikalarında “İş Sağlığı ve Güvenliği”nin Yeri

O2.S3.2.ou

Yrd. Doç. Dr. Umut ULUKAN

(Ordu Üniversitesi)

Gırgır Teknelerinde Tayfa Olmak: İşçi Sağlığı ve Güvenliği Açısından Bir Değerlendirme

O1.S1.4.ank

Yrd. Doç. Dr. Rahim TAGHİZADEH, Prof. Dr. Şerife TÜRCAN ÖZŞUCA

(Urmia Teknik Üniversitesi) (Ankara Üniversitesi)

Aktif İstihdam Politikaları Etkinliği: Bir Meta-Analiz Değerlendirmesi

 

O3.S1.5.csgb-bstb

Uzm. Berna YAZAR ASLAN, Uzm. Ayşe YAMAK

(ÇASGEM) (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Türkiye’de 2000-2013 Döneminde Büyümenin Genç İşsizliğine Etkisinin Analizi

O3.S2.1.siu

Yrd. Doç. Dr. Utku ALTUNÖZ

(Sinop Üniversitesi)

Mikro Kredilerinin Kadın İstihdamı ve Kalkınmaya Etkileri: Türkiye Örneği

O3.S2.2.uld

Arş. Gör. Burak Faik EMİRGİL, Arş. Gör. Dr. Şafak TARTANOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Şenol BAŞTÜRK

(Uludağ Üniversitesi)

Prekarite ve Görünmezlik Arasında Kadın Emeği: Türkiye’de Ev Eksenli Çalışmaya İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirme

O3.S2.5.deu

Berna GÖKCEN AYAN

(Dokuz Eylül Üniversitesi)

Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadına Yönelik Pozitif Ayrımcılık

O3.S3.1.ylv

Doç. Dr. Elif YÜKSEL OKTAY, Doç. Dr. Muharrem ES

(Yalova Üniversitesi)

Türkiye’ye Sığınan Kadınların Problemleri: Isparta Örneği

O3.S3.2.cnk

Yrd. Doç. Dr. Hasan YÜKSEL

(Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Türkiye'de Emek Piyasasının Yeni Katılımcıları: Suriyeli Sığınmacılar 'Pestle' Yöntemiyle Bir Analiz Denemesi

O3.S1.3.krk

Dr. İlknur KARAASLAN

(Kırklareli Üniversitesi)

Avrupa Birliği Ülkelerinde İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

O3.S3.4.ata

Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKALİ

(Atatürk Üniversitesi)

Sosyo-Ekonomik Yapının Göç Oluşumuna Etkileri: Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama 

O3.S2.4.uld

Prof. Dr. Yusuf ALPER, Arş. Gör. Ceyhun Güler, Arş. Gör. Hüseyin SEVGİ

(Uludağ Üniversitesi)

Türkiye’de Analık Sigortasından Sağlanan Hakların Kadınların İşgücüne Katılımı ve İstihdamları Üzerine Etkisi

O3.S2.3.uld

Prof. Dr. Yusuf ALPER, Arş. Gör. Serhat ÖZGÖKÇELER, Arş. Gör. Gözde SÜMER

(Uludağ Üniversitesi)

Ölüm Sigortasından Bağlanan Aylıkların Kız Çocuklarının İşgücü Katılımına ve İstihdamlarına Etkisi

O3.S1.4.sau

Arş. Gör. Furkan BEŞEL, Doç. Dr. Temel GÜRDAL, Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU

(Sakarya Üniversitesi)

Yaşam Memnuniyeti Araştırması Kapsamında Çalışma Hayatının Analizi: 2003-2014 Dönemi

 

O2.S3.4.ylv

Doç. Dr. Orhan KOÇAK, Çağrı KIRTAY, Aysel KAYA

(Yalova Üniversitesi)             

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

O1.S1.1.uld

Prof. Dr. Serpil AYTAÇ, Arş. Gör. Hüseyin SEVGİ

(Uludağ Üniversitesi)

Araştırma Görevlilerinde Çalışma Yaşamı Kalitesi: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği

O1.S2.1.deu

Doç. Dr. Özlem ÇAKIR

(Dokuz Eylül Üniversitesi)

Metal İşçilerinin Grevi: Bir Vaka Analizi

O1.S2.3.frt

Yrd. Doç. Dr. Hasan UZUN

(Fırat Üniversitesi)

Yönetici Profilinin Çalışma Yaşamı Kalitesi Üzerine Etkisi (Teknopark Örneği)

O2.S1.3.cbu

Yrd. Doç. Dr. Müslim DEMİR

(Celal Bayar Üniversitesi)

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Özerklik Sorunu

O2.S1.4.beu-isk

Yrd.Doç.Dr. Sadık KILIÇ, Dr. Kemal YILDIZ

(Bülent Ecevit Üniversitesi) (İŞKUR)

İş Arayanların Sendika Talebi

                                                                 

O2.S3.3.frt

Yrd. Doç. Dr. Selim GÜNDÜZ, Melike GÖKKAYA

(Fırat Üniversitesi)

Türkiye’de Kayıtdışı İşçi Olmak: Kayıtdışı İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Çalışma Yaşamlarındaki Durumlarının Değerlendirilmesi

O2.S3.1.cnk

Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA

(Çankırı Karatekin Üniversitesi)

176 Sayılı Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Hakkında ILO Sözleşmesi İle 6552 Sayılı Kanunun Madencilik Sektöründe Çalışma Hayatı Kalitesi Üzerine Etkileri

O3.S3.3.cbu

Yrd. Doç. Dr. Gülşen SARI GERŞİL, Arş. Gör. Hülya YEŞİLYURT TEMEL

(Celal Bayar Üniversitesi)

Türkiye’de İşgücü Piyasaları Açısından Göç Olgusu

 

O1.S3.5.sau

Prof. Dr. Yılmaz ÖZKAN, Arş. Gör. Abdulkadir ALTINSOY

(Sakarya Üniversitesi)

Türkiye’de İşsizlik ve İstihdamda Histeri Etkisi: 1988-2014

O3.S1.1.sdu

Yrd. Doç. Dr. Nihat ALTUNTEPE, Arş. Gör. Mesut ALKAN

(Süleyman Demirel Üniversitesi)

Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımlarının İstihdam Üzerine Etkilerinin Vektör Otoregresif Model (Var Modeli) ile Analizi (2000-2014)

O3.S1.2.pau

 Yrd. Doç. Dr. Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ

(Pamukkale Üniversitesi)

Denizli İlinde Yoksulluk ve Sosyal Yardımlar

             

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET