gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB'DE YENİ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMA DÖNEMİ

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü yeni İş Birliği Çalışmaları Yönergesine göre hareket edilmesi gerektiğini uyardı.

10 Aralık 2015 Perşembe 08:53
MEB'DE YENİ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMA DÖNEMİ

Genel Müdürlüğün Valiliklere gönderdiği 04.12.2015 tarihli yazıda;


Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İş Birliği Çalışmaları Yönergenin 14. maddesinde, "Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdürlüğe bağlı kurumlarla ilgili, Bakanlık veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince imzalanan ve onaylanan iş birliği belgelerinden bu Yönerge hükümlerine ters düşen hükümleri bulunanların Yönergenin yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde Yönerge hükümleri doğrultusunda, taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde yeniden düzenlenmesi veya taraflarca mutabakata varılarak feshi sağlanır. İş birliği belgesinin feshedilmesinden sonra taraflarca mutabakata varılması durumunda bu yönerge hükümlerine uygun olarak yeni iş birliği belgesi düzenlenebilir." hükmü yer almaktadır. 


Söz konusu hüküm gereğince Genel Müdürlüğümüzce yürütülen iş birliği belgelerinin güncellenmesi amacıyla gerekli iş ve işlemlerin yapılması için 

Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü İle Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Arasında Aile Eğitimlerinin Uygulanmasına ve veri Tabanı Oluşturulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü,

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İle Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İş Birliği Protokolü. 

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İle Hayrât Vakfı İş Birliği Protokolü 

iş birliği belgelerindeki faaliyetlere ait tüm masrafların iş birliği tarafı olan kurum/kuruluşlarca karşılanması, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin bahsedilen kurum/kuruluşlarla veya şubeleri/temsilcilikleri ile aynı konuda tekrar eden iş birliği belgesi veya ek protokol düzenlememesi varsa mevcutların iptal edilmesi, Bakanlık adına Genel Müdürlüğün gerekli gördüğü takdirde iş birliği belgesini tek taraflı fesih hakkını saklı tutması, iş birliği tarafı olan kurum/kuruluşların iş birliği çalışmaları kapsamındaki yetki ve sorumluklarını başka kurum/kuruluşlara devredememesi, iş birliği çalışmaları kapsamında düzenlenecek kurs/seminerlerde kursiyer/katılımcılardan herhangi bir ad altında ücret alınmaması, iş birliği yapılan kurum/kuruluşların iş birliği belgesi kapsamındaki çalışmalarda kazanç getirici faaliyette bulunmaması koşulları doğrultusunda iş birliği faaliyetlerin yürütülmesi istendi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET